THỬ NGHIỆM TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG • 1. Functional testing

  Việc kiểm tra chức năng của điện thoại di động thông thường bao gồm trong các lĩnh vực thử nghiệm tương tác người dùng cũng như kiểm tra các giao dịch. Các yếu tố khác nhau liên quan đến kiểm tra chức năng là

  • Loại ứng dụng dựa trên các chức năng sử dụng trong kinh doanh (ngân hàng, trò chơi, xã hội hoặc kinh doanh)
  • Loại đối tượng mục tiêu (người tiêu dùng, doanh nghiệp, giáo dục)
  • Kênh phân phối được sử dụng để truyền bá ứng dụng (ví dụ: Apple App Store, Google Play, phân phối trực tiếp)
   Các kịch bản thử nghiệm cơ bản nhất trong kiểm tra chức năng:
  • Xác nhận xem liệu tất cả các trường bắt buộc đang làm việc theo yêu cầu.
  • Xác nhận các trường bắt buộc được hiển thị trong màn hình theo một cách khác biệt so với các trường không bắt buộc.
  • Xác nhận liệu ứng dụng có hoạt động theo yêu cầu bất cứ khi nào ứng dụng bắt đầu / dừng lại.
  • Xác nhận ứng dụng có vào chế độ thu nhỏ hay không bất cứ khi nào có cuộc gọi đến. Xác nhận hợp lệ chúng ta cần sử dụng một điện thoại thứ hai, để gọi thiết bị.
  • Xác minh xem điện thoại có thể lưu trữ, xử lý và nhận SMS bất cứ khi nào ứng dụng đang chạy. Xác nhận tính hợp lệ chúng ta cần sử dụng một điện thoại thứ hai để gửi sms đến thiết bị đang được kiểm tra và ứng dụng đang chạy đang chạy.
  • Xác nhận thiết bị có thể thực hiện các yêu cầu đa tác vụ yêu cầu bất cứ khi nào cần thiết.
  • Xác nhận ứng dụng cho phép các tùy chọn mạng xã hội cần thiết như chia sẻ, đăng và điều hướng, v.v ...
  • Xác nhận ứng dụng hỗ trợ bất kỳ giao dịch cổng thanh toán nào như Visa, Mastercard, Paypal ... theo yêu cầu của ứng dụng.
  • Xác nhận các kịch bản di chuyển trang đang được kích hoạt trong ứng dụng nếu cần.
  • Xác nhận việc điều hướng giữa các mô-đun có liên quan trong ứng dụng là theo yêu cầu.
  • Xác nhận các lỗi truncation là hoàn toàn với một giới hạn hợp lý.
  • Xác nhận rằng người dùng nhận được thông báo lỗi thích hợp như "Lỗi mạng. Hãy thử sau một thời gian "bất cứ khi nào có bất kỳ lỗi mạng.
  • Xác nhận rằng ứng dụng được cài đặt cho phép các ứng dụng khác thực hiện tốt và không ăn vào bộ nhớ của các ứng dụng khác.
  • Xác nhận tính hợp lệ của ứng dụng trong quá trình hoạt động cuối cùng trong trường hợp khởi động lại máy hay sự cố hệ thống.
  • Xác nhận xem liệu việc cài đặt ứng dụng có thể được thực hiện suôn sẻ với điều kiện người dùng có các tài nguyên cần thiết và không dẫn đến bất kỳ sai sót đáng kể nào.
  • Xác nhận rằng ứng dụng thực hiện cơ sở tự động bắt đầu theo yêu cầu.
  • Xác nhận xem ứng dụng có thực hiện theo yêu cầu trong tất cả các phiên bản của điện thoại di động là 2g, 3g và 4g.
  • Thực hiện kiểm tra hồi quy để phát hiện ra lỗi phần mềm mới trong các khu vực hiện có của hệ thống sau khi có thay đổi đối với chúng. Cũng chạy lại các bài kiểm tra đã thực hiện trước đó Xác định rằng hành vi của chương trình không thay đổi do thay đổi.
  • Xác nhận xem liệu ứng dụng có cung cấp hướng dẫn sử dụng có sẵn cho những người không quen thuộc với ứng dụng

  2. Performance testing

  Mục tiêu cơ bản của thử nghiệm này là để đảm bảo rằng ứng dụng thực hiện chấp nhận theo các yêu cầu về hiệu suất nhất định như truy cập bởi một số lượng lớn người dùng hoặc loại bỏ một phần cơ sở hạ tầng quan trọng như một máy chủ cơ sở dữ liệu.
  Các tình huống thử nghiệm chung cho thử nghiệm hiệu suất trong ứng dụng trên điện thoại di động là:

  • Xác định xem ứng dụng có thực hiện theo yêu cầu trong các điều kiện tải khác nhau hay không.
  • Xác định liệu vùng phủ sóng hiện tại có thể hỗ trợ ứng dụng ở mức người dùng cao điểm, trung bình và mức tối thiểu.
  • Xác định liệu thiết lập cấu hình client-server hiện có có cung cấp mức hiệu năng tối ưu theo yêu cầu hay không.
  • Xác định các ứng dụng khác nhau và tắc nghẽn cơ sở hạ tầng ngăn chặn các ứng dụng để thực hiện ở mức chấp nhận yêu cầu.
  • Xác nhận liệu thời gian đáp ứng của ứng dụng là như yêu cầu.
  • Để đánh giá sản phẩm và / hoặc phần cứng xác định xem nó có thể xử lý khối lượng tải dự kiến.
  • Để đánh giá liệu tuổi thọ pin có thể hỗ trợ ứng dụng để thực hiện theo khối lượng tải dự kiến.
  • Xác nhận hiệu suất ứng dụng khi mạng được thay đổi thành WIFI từ 2G / 3G hoặc ngược lại.
  • Xác nhận hợp lệ mỗi yêu cầu chu kỳ CPU là tối ưu hóa
  • Xác nhận rằng mức tiêu thụ pin, rò rỉ bộ nhớ, tài nguyên như GPS, Hiệu suất của máy ảnh nằm trong yêu cầu hướng dẫn.
  • Xác nhận tuổi thọ của ứng dụng bất cứ khi nào tải người dùng là nghiêm ngặt.
  • Xác thực hiệu suất mạng trong khi di chuyển với thiết bị.
  • Xác nhận tính hiệu quả của ứng dụng khi chỉ yêu cầu kết nối liên tục.

  3. Security testing

  Mục tiêu cơ bản của kiểm tra an ninh là đảm bảo rằng dữ liệu của ứng dụng và yêu cầu bảo mật mạng được đáp ứng theo hướng dẫn.
  Sau đây là những lĩnh vực quan trọng nhất để kiểm tra tính bảo mật của các ứng dụng di động.

  • Xác nhận rằng ứng dụng có thể chịu được bất kỳ cuộc tấn công bạo lực nào là một quá trình tự động dùng thử và sai sót được sử dụng để đoán tên người dùng, mật khẩu hoặc số thẻ tín dụng của một người.
  • Xác nhận xem liệu một ứng dụng không cho phép kẻ tấn công truy cập nội dung nhạy cảm hoặc chức năng mà không có chứng thực hợp lệ.
  • Xác nhận rằng ứng dụng có hệ thống bảo vệ mật khẩu mạnh và không cho phép kẻ tấn công nhận, thay đổi hoặc khôi phục mật khẩu của người dùng khác.
  • Xác nhận tính hợp lệ của ứng dụng không bị hết thời gian hết hạn của phiên làm việc.
  • Xác định các phụ thuộc động và có các biện pháp để ngăn chặn bất kỳ kẻ tấn công nào để truy cập các lỗ hổng này.
  • Để tránh các cuộc tấn công liên quan tới SQL injection.
  • Xác định và phục hồi từ bất kỳ kịch bản mã không được quản lý.
  • Để đảm bảo liệu chứng chỉ có được xác nhận, ứng dụng có thực hiện Giấy chứng nhận Pin hay không.
  • Để bảo vệ ứng dụng và mạng khỏi tấn công từ chối dịch vụ.
  • Phân tích các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu và xác nhận dữ liệu.
  • Để cho phép quản lý phiên làm việc để ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào thông tin không được yêu cầu.
  • Để kiểm tra nếu mã mật mã bị hỏng và đảm bảo rằng nó được sửa chữa.
  • Xác nhận xem việc thực hiện logic thương mại có được bảo đảm và không dễ bị tổn thương bởi bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài.
  • Để phân tích các tương tác hệ thống tập tin, xác định bất kỳ lỗ hổng và sửa các vấn đề này.
  • Xác thực các trình xử lý giao thức ví dụ như cố gắng cấu hình lại trang đích mặc định cho ứng dụng bằng cách sử dụng khung nội tuyến độc hại.
  • Để bảo vệ chống lại việc tiêm chích từ phía khách hàng độc hại.
  • Để bảo vệ chống lại các tiêm thuốc độc nguy hiểm.
  • Để điều tra việc lưu trữ tập tin và ngăn chặn bất kỳ khả năng độc hại từ cùng.
  • Để tránh việc lưu trữ dữ liệu không an toàn trong bộ nhớ cache của bàn phím ứng dụng.
  • Để điều tra cookie và ngăn chặn bất kỳ hành vi độc hại nào từ cookie.
  • Cung cấp kiểm toán định kỳ để phân tích bảo vệ dữ liệu.
  • Điều tra tùy chỉnh các tập tin được tạo ra và ngăn ngừa bất kỳ hành vi độc hại từ các tập tin tạo tùy chỉnh.
  • Để ngăn ngừa tràn bộ đệm và các trường hợp tham nhũng bộ nhớ.
  • Phân tích các luồng dữ liệu khác nhau và ngăn ngừa bất kỳ lỗ hổng nào từ các luồng dữ liệu này.

  4. Usability testing

  Quá trình thử nghiệm khả năng sử dụng của ứng dụng di động được thực hiện để có một ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng với ít chức năng hơn so với ứng dụng chậm và khó khăn với nhiều tính năng. Mục tiêu chính là để đảm bảo rằng chúng ta sẽ có một ứng dụng dễ sử dụng, trực quan và tương tự như các giao diện được ngành công nghiệp chấp nhận được sử dụng rộng rãi.

  • Để đảm bảo rằng các nút nên có kích thước yêu cầu và phù hợp với mọi người.
  • Để đảm bảo rằng các nút được đặt trong cùng một phần của màn hình để tránh nhầm lẫn với người dùng cuối.
  • Để đảm bảo rằng các biểu tượng là tự nhiên và phù hợp với ứng dụng.
  • Để đảm bảo rằng các nút, có cùng chức năng cũng nên có cùng màu.
  • Để đảm bảo rằng việc xác nhận tính năng mở rộng phóng to và thu nhỏ phải được kích hoạt.
  • Để đảm bảo rằng đầu vào bàn phím có thể được giảm thiểu một cách thích hợp.
  • • Để đảm bảo rằng ứng dụng cung cấp phương thức quay lại hoặc hoàn tác một hành động, khi chạm vào mục không đúng, trong một khoảng thời gian chấp nhận được.
  • Để đảm bảo rằng các menu ngữ cảnh không bị quá tải bởi vì nó phải được sử dụng nhanh chóng.
  • Để đảm bảo rằng văn bản được lưu giữ đơn giản và rõ ràng để hiển thị cho người dùng.
  • Để đảm bảo rằng các câu và đoạn văn ngắn gọn có thể đọc được cho người dùng cuối.
  • Để đảm bảo rằng cỡ chữ đủ lớn để có thể đọc được và không quá lớn hoặc quá nhỏ.
  • Xác nhận hợp lệ ứng dụng sẽ nhắc người dùng bất cứ khi nào người dùng bắt đầu tải xuống một lượng lớn dữ liệu có thể không có lợi cho hiệu suất ứng dụng.
  • Xác nhận rằng đóng của ứng dụng được thực hiện từ các trạng thái khác nhau và xác minh nếu nó mở lại trong cùng một trạng thái.
  • Để đảm bảo rằng tất cả các chuỗi được chuyển thành các ngôn ngữ thích hợp bất cứ khi nào có một cơ sở dịch ngôn ngữ.
  • Để đảm bảo rằng các ứng dụng luôn được đồng bộ hóa theo hành động của người dùng.
  • •Để đảm bảo rằng người sử dụng cuối cùng được cung cấp một hướng dẫn sử dụng giúp người dùng cuối hiểu và vận hành ứng dụng có thể không quen với thủ tục của đơn
  • Kiểm tra khả năng sử dụng thường được thực hiện bởi người dùng thủ công vì chỉ có con người mới có thể hiểu được tính nhạy cảm và khả năng thoải mái của những người dùng khác.

  5. Compatibility testing:

  Kiểm tra tính tương thích trên các thiết bị di động được thực hiện để đảm bảo rằng vì thiết bị di động có kích thước, độ phân giải, màn hình, phiên bản và phần cứng khác nhau nên ứng dụng phải được kiểm tra trên tất cả các thiết bị để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động như mong muốn.
  Sau đây là các lĩnh vực nổi bật nhất để kiểm tra khả năng tương thích.

  • Xác nhận rằng giao diện người dùng của ứng dụng như kích thước màn hình của thiết bị, không có văn bản / kiểm soát là một phần vô hình hoặc không thể truy cập.
  • Để đảm bảo rằng văn bản có thể đọc được cho tất cả người dùng cho ứng dụng.
  • Để đảm bảo chức năng gọi / báo thức được kích hoạt bất cứ khi nào ứng dụng đang chạy. Ứng dụng được giảm thiểu hoặc bị treo trên sự kiện của một cuộc gọi và sau đó bất cứ khi nào cuộc gọi ngừng ứng dụng được tiếp tục.

  6. Recoverability testing

  • Phục hồi sự cố và gián đoạn giao dịch
  • Xác nhận tình huống khôi phục ứng dụng có hiệu quả sau các tình huống gián đoạn / tai nạn bất ngờ.
  • Xác minh cách ứng dụng xử lý một giao dịch trong thời gian bị mất điện (pin chết hoặc tắt máy thủ công đột ngột của thiết bị)
  • Việc xác nhận hợp lệ quá trình kết nối bị đình chỉ, hệ thống cần thiết lập lại để phục hồi dữ liệu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi kết nối bị đình chỉ.

  Kiểm tra quan trọng khác:

  1. Thử nghiệm lắp đặt (cho dù ứng dụng có thể được cài đặt trong một khoảng thời gian hợp lý và với tiêu chí bắt buộc)
  2. Thử nghiệm gỡ cài đặt (cho dù ứng dụng có thể được gỡ cài đặt trong một khoảng thời gian hợp lý và với tiêu chí bắt buộc)
  3. Các trường hợp kiểm tra mạng (xác nhận xem mạng có thực hiện theo tải yêu cầu hay không, cho dù mạng có thể hỗ trợ tất cả các ứng dụng cần thiết trong quá trình thử nghiệm)
  4. Kiểm tra phím chưa được chạm
  5. Kiểm tra màn hình màn hình ứng dụng
  6. Tiếp tục bàn phím nhập cảnh trong thời gian ngắt và thời gian khác như vấn đề mạng
  7. Các phương pháp xử lý để thoát khỏi ứng dụng
  8. Hiệu ứng của bộ sạc trong khi ứng dụng đang chạy ẩn
  9. Pin yếu và nhu cầu hiệu suất cao
  10. Xóa pin trong khi ứng dụng đang được thực hiện
  11. Tiêu thụ pin theo ứng dụng
  12. Kiểm tra Tác dụng phụ của Ứng dụng
   Nguồn: Viblo

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.