Computing Algorithms for Solutions of Problems in Applied Mathematics and Their Standard Program Realization: Stochastic Mathematics, Part 2 • Computing Algorithms for Solutions of Problems in Applied Mathematics and Their Standard Program Realization: Stochastic Mathematics, Part 2

  Book Details

  • Title: Computing Algorithms for Solutions of Problems in Applied Mathematics and Their Standard Program Realization: Stochastic Mathematics, Part 2
  • Author: Kartlos Joseph Kachiashvili
  • Length: 354 pages
  • Edition: UK ed.
  • Language: English
  • Publisher: Nova Science Publishers
  • Publication Date: 2015-02-15
  • ISBN-10: 1634636848
  • ISBN-13: 9781634636841

  Book Description

  File HostFree Download LinkFormatSize (MB)Upload Date
  UsersCloud Click to downloadTrue PDF3.912/25/2017

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.