Kinh nghiệm về Flexbox trên IE • Hưởng ứng phong trào #100daysTIL của bác @ngminhtrung, mình cũng làm một sê ri TIL.

  Một trong những chức năng thường được sử dụng nhất khi làm việc với CSS là Flexbox, tuy nhiên nếu sản phẩm của bạn buộc phải hỗ trợ IE, thì đây là một vấn đề lớn, vì:

  • IE 9 và các bản cũ hơn không hỗ trợ flexbox.
  • IE 10 hỗ trợ flexbox nhưng có cú pháp riêng của nó, không như phần còn lại của thế giới
  • IE 11 trở lên có hỗ trợ flexbox và có cú pháp gần giống với các trình duyệt còn lại nhất

  Như vậy, nếu hệ thống của bạn buộc phải chạy trên IE9 thì thôi, nếu may mắn hơn, chỉ cần support IE10 trở lên thì chúng ta cần phải biết điểm khác nhau về cú pháp flexbox giữa 2 phiên bản này và thay đổi cho phù hợp.

  Chi tiết về các thay đổi xem tại đây https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn265027(v=vs.85).aspx

  huytd 03-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.