Ghi chú Nodejs. Express, và MongoDB - 03 • Ghi chú Nodejs. Express, và MongoDB - 03

  Series Today I Learn trong vòng 100 ngày thử thách bản thân - ngày 11. Mỗi ngày 1 câu hỏi, 1 câu trả lời (ngắn nhất có thể). Mời cả nhà cũng tham gia. Tag đề nghị: #100daysTIL.


  Một sai lầm khi tự học back-end đấy là đọc lướt tutorial, copy code để chạy mà không thực sự nghĩ đến logic đằng sau.

  • Lúc viết code JavaScript cho front-end, mọi logic chỉ chạy luẩn quẩn trong một mặt phẳng, nếu đã quen một chút thì sẽ thấy các luồng chạy khá tuyến tính.
  • Còn với back-end, phải mở rộng suy nghĩ ra 1 không gian lớn hơn 2 chiều, nhiều tầng, chứa từ:
   • trình duyệt của người dùng
   • server
   • node.js lớp nền, express.js là 1 framework phủ bên trên giúp hứng lấy luồng request, xử lý nội bộ bên trong, rồi tung trả về luồng response.
   • database và 1 tầng trung gian nối database với node.js và express.js

  Việc hiểu về method, về data trong JavaScript chưa đủ, mà phải học cụ thể:

  • Node.js giúp ta việc gì? tạo server, lắng nghe HTTP request gửi đến cổng chỉ định trước.
  • Express.js giúp ta việc gì? Đơn giản hóa việc viết hàm xử lý HTTP verbs, URL, xử lý tài nguyên tĩnh, quản lý và render HTML
  • Phân luồng xử lý - chia để trị trong Express bằng router ra sao?
  • Đã có hàm xử lý từng HTTP request, sao còn cần đến middleware?
  • Tưởng tượng request và resonse như dòng sông. Dòng chảy đến và dòng chảy đi lúc nào cũng có trong nó 3 objects: res, req, và next. Khi đến trạm xử lý (chứa hàm nào đó), mỗi object sẽ có thông tin để người trực nhặt lên, kiểm tra, thay đổi, rồi gửi trả lại theo dòng để đi đến trạm tiếp theo.
  • Giao tiếp với database cũng cần học, bởi cho dù chọn MongoDB và Mongoose gần với JavaScript nhất, database vẫn là một thế giới mới cần bỏ công khai phá.

  ngminhtrung 03-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.