Dấu "ngoặc nhọn" trong React và Angular • #Day002

  Một điểm tưởng như khá giống nhau khi sư dụng React và Angular đó là các biểu thức (expression) bên trong dấu ngoặc nhọn (curly brackets) { }.

  Tuy nhiên đây là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

  Đối với Angular, biểu thức trong cặp dấu {{ expr }} là Angular Expression, còn biểu thức { expr } thường dùng trong JSX template của React thì là JavaScript Expression.

  Sự khác biệt giữa hai loại biểu thức này bạn có thể xem tại đây https://docs.angularjs.org/guide/expression

  Một điểm cần lưu ý nữa là đối với Angular, hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp nếu một biểu thức trả về giá trị là undefined hoặc null, nó vẫn được render ra màn hình, con React thì không.

  huytd - 02-0302018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.