[DailyNote] Day 01: Blockchain • Blockchain là gì

  Blockchain là một cấu trúc dữ liệu dạng danh sách mà các phần tử được liên kết
  với nhau bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa.

  alt text

  Ứng dụng của blockchain

  Tạo ra mạng ngang hàng (peer to peer).

  Tính chất blockchain

  Hash của khối sau chứa data của khối trước. Do đó, muốn thay đổi nội dung của 1 khối, phải thay đổi toàn bộ hash của các khối sau nó.

  Động cơ tạo ra block mới

  Ai tạo ta block sẽ được một phần thưởng.
  Có hai cơ chế để "phát thưởng":

  • Proof of work: Ai thực hiện công việc khó nhất thì giành quyền tạo khối. Giống như việc ai mang nhiều đồ nhất thì người đó thắng. Ai mạnh người đó thắng. :punch:
  • Proof of stake: Ai nhiều tiền hơn trong tài khoản thì giành quyền tạo khối. Ai giàu hơn người đó có quyền. :moneybag:

  Proof of work

  Các máy tính tham gia vào việc tìm ra 1 một số (gọi là số nonce) cho vào hash để thỏa mãn luật đồng thuận trong mạng (consensus).
  Quá trình tìm ra số none lâu nhưng kiểm tra tính hợp lệ thì lại đơn giản.
  alt text

  Proof of stake

  Không tìm số nonce. Block được sinh ra trước (gọi là smart contract). Sau đó, phần thưởng được trả cho người thỏa điều kiện dựa trên số tiền trong tài khoản.
  alt text

  ...

  vani 03-02-2018
  Tham khảo: block dev channel

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.