Lưu ý khi sử dụng Object làm Hashmap trong JavaScript • #Day003

  Mặc dù JavaScript đã có kiểu Map, nhiều người vẫn muốn dùng Object để làm hashmap đơn giản vì nó tiện. Kiểu như này:

  let hash = {};
  hash["a"] = 10;
  

  Vấn đề của cách dùng này nằm ở cách mà JavaScript khởi tạo Object, câu lệnh khai báo biến hash trên tương đương với:

  let hash = Object.create(Object.prototype);
  

  Đối tượng hash được khởi tạo và kế thừa từ Object.prototype, nên cấu trúc của nó sẽ như này:

  alt text

  Các key trong Prototype của Object có thể được truy xuất trực tiếp trên hash luôn, như vậy sẽ có khả năng bị collapse (trùng key) khi dùng nó làm hashmap.

  Một cách để loại bỏ Prototype đó là truyền null vào tham số prototype khi khởi tạo Object:

  let hash = Object.create(null);
  hash["a"] = 10;
  

  alt text

  huytd 06-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.