Gặp lỗi với thiết lập HTTPS cho Nodejs App ở localhost • Hi mọi người,
  Chả là mình có làm theo hướng dẫn từ bài viết này https://blog.cloudboost.io/everything-about-creating-an-https-server-using-node-js-2fc5c48a8d4e nhưng tới chỗ đọc file thì gặp vấn đề. Hiện tại môi trường của mình đang setup trên local và OS là Win 10. Bạn nào từng gặp qua hoặc có giải pháp nào thì giúp mình với.

  Code mình đây :

  var app = require('./build/api/app');
  var https = require('https');
  var fs = require('fs');
  var path = require('path');
  
  var filePath1 = path.join(__dirname, 'private.key');
  var filePath2 = path.join(__dirname, 'localhost.crt');
  
  app.set('port', process.env.PORT || 3001);
  console.log(__filename);
  console.log(__dirname);
  
  var key = fs.readFileSync(filePath1);
  var cert = fs.readFileSync(filePath2);
  var ca = fs.readFileSync(filePath2);
  
  var options = {
    key: key,
    cert: cert,
    ca: ca
  };
  
  var server = https.createServer(options, app).listen(app.get('port'), function() {
    console.log('Express server listening on port ' + server.address().port + '');
    console.log('Open your browser and go to http://localhost:3001');
  });
  

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.