Linux - Tìm và đóng ứng dụng đang chiếm cổng của mình • Linux - Tìm và đóng ứng dụng đang chiếm cổng của mình

  Series Today I Learn trong vòng 100 ngày thử thách bản thân - ngày 13. Mỗi ngày 1 câu hỏi, 1 câu trả lời (ngắn nhất có thể). Mời cả nhà cũng tham gia. Tag đề nghị: #100daysTIL.


  Bài toán: Chạy app bị báo cổng 3000 bị chiếm, cần tìm ứng dụng nào đang chiếm cổng 3000 này để đóng nó đi. Lúc đầu định restart lại máy vì search lệnh 1 lúc không được. May quá có cậu bạn khăng khăng bắt phải tìm lệnh, chạy lệnh, rồi note lại cho nhớ.

  Thực hiện:

  Chạy lệnh sau để biết ứng dụng nào đang chiếm cổng 3000

  lsof -i tcp:3000
  

  Ứng dụng này sẽ cố số PID là xXxXx chẳng hạn. Chạy lệnh tiếp theo để ngắt nó đi. Thế là xong

  kill -9 xXxXx
  

  Ghi chú:

  lsof là lệnh gì?

  lsof viết tắt của 2 lệnh:

  • ls, một lần nữa là viết tắt của lsist.
  • of, một lần nữa là viết tắt của open files.

  Đây là lệnh giúp liệt kê thông tin về các files nào đó đang được chạy trong rất nhiều tiến trình khác nhau. Trong thế giới của linux, mọi thứ đều là files (pipes, sockets, thư mục, thiết bị, v.v.v). Vì vậy, khi sử dụng lsof, ta có thể lấy được thông tin về bất kỳ "files" nào đang được mở (chạy).

  Kết quả chạy lsof là gì?

  Trông giống như bên dưới đây, tất nhiên là sẽ dài hơn rất nhiều. Dài bao nhiêu phụ thuộc máy ta đang có bao nhiêu tiến trình đang thực thi.

  COMMAND  PID    USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
  node  16274 ngminhtrung  13u IPv6 199365   0t0 TCP *:3000 (LISTEN)
  

  Các cột hiện ra bao gồm: COMMAND, PID, USER, FD, TYPE, DEVICE, SIZE/OFF, NODE, NAME. Trong các cột này, cột FDTYPE cần thêm lưu ý cho các ký hiệu như:

  • Với cột FD (File Descriptor):
   • cwd = thư mục hiện hành (current working d*irectory)
   • rtd = root directory
   • txt = program text (code và data)
   • mem = memory-mapped file
   • 1u thực chất là mô tả về file, theo sau nó là u, r, w. r là quyền đọc (read), w là quyền viết (write), và u là quyền đọc và viết.
  • Với cột TYPE - loại của files: DIR (thư mục), REG (file thông thường), CHR (file ký tự đặc biệt), FIFO (First In First Out).

  Xem tiến trình chạy trên 1 cổng cụ thể nào đó

  lsof -i TCP:số_cổng_cần_tra
  

  hoặc trên 1 dải các cổng, ví dụ từ 1 đến 1024

  lsof -i TCP:1-1024
  

  ngminhtrung 06-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.