Một số tutorial hữu ích dành cho các anh em lập trình viên • Một số tutorial hữu ích dành cho các anh em lập trình viên:

  1. Git: Là công cụ dùng để quản lý source code, nó tương tự như SVN nhưng hay hơn rất nhiều trong việc phân nhánh, quản lý source code, release code.
   https://www.youtube.com/watch…
  2. Webpack: Là công cụ giúp tối ưu quá trình code, release sản phẩm. đại loại là khi code tùm lum thứ như Angular, React, SASS, SCSS, HTML, JSX, ...vv. sử dụng tùm lum thư viện, Webpack sẽ giúp build ra sản phẩm cuối cùng thành một file nén giúp giảm dung lượng và tối ưu quá trình load. Nó gần giống như khi build một sản phẩm JS, khi release sản phẩm thì copy vào một file rồi sử dụng google Closure Compiler để nén các file lại. Với webpack thì nó thực hiện mọi thứ hoàn toàn tự động và thực hiện luôn trong quá trình code.
   https://www.youtube.com/watch…
  3. React: Là một thư viện rất tốt trong việc design patterns, nó giúp module hoá các chức năng ứng dụng, kết hợp luồng dữ liệu một chiều giúp dễ dàng trong việc quản lý code. React có thể kết hợp với Redux, Flux giúp quản lý dễ dàng hơn các action, data. ngoài ra có thể sử dụng React Native để viết một lần có thể build thành ứng dụng chạy được trên adroid, ios.
   https://www.youtube.com/watch…
  4. SCSS: Nó tương tự như SASS, LESS. Là một ngôn ngữ lập trình mở rộng CSS. Trước khi có SASS, lập trình viên thường dùng CSS để style cho các element, tuy nhiên khi cần chỉnh sửa sẽ rất khó khăn, chẳng hạn lập trình một ứng dụng với style là màu xanh, khi có yêu cầu chuyển ứng dụng thành màu đen thì phải tìm từng dòng code để chỉnh sửa, với SCSS cho phép lập trình viên khai báo biến, khi cần chỉ cần chỉnh sửa một lần sau đó buill ra file css là hoàn thành yêu cầu. Ngoài ra nó có nhiều tính năng hay trong việc style element.
   https://www.youtube.com/watch…
  5. AngularJS: Là một framework dùng để giúp xây dựng ứng dụng nhanh hơn, giúp lập trình viên có thể quản lý source code tốt hơn, nó có cơ chế data binding giống knockout rất tiện để làm việc với data. https://www.youtube.com/watch…
  6. SCRUM && AGILE: Là một mô hình giúp quản lý dự án hiệu quả hơn.
   https://www.youtube.com/watch?v=MHup0mF8pKQ&t=130s
   Ngoài ra có thể tìm hiểu thêm một số tutorial liên quản lý dự án: https://www.youtube.com/watch?v=MH8QZMZG8_Y&t=1531s
   Bảng Kaiban: https://www.youtube.com/watch?v=R5pHt56xeKc
   Trello: https://www.youtube.com/watch?v=Eadrt9InG6w
  7. Laravel: Là một framework PHP hỗ trợ tối ưu cho lập trình backend, nó phân chia ứng dụng theo mô hình MVC, có cơ chế phân chia template thông minh, hỗ trợ REST API, hỗ trợ migration, undo, redo database cho phép tiện lợi trong quá trình tạo data test, hỗ trợ ORM, Form, Authentication. Có cơ chế Router linh hoạt ...vv.
   https://www.youtube.com/playlist…
   Ngoài ra còn nhiều tutorial hữu ích liên quan đến new technical, hôm nào rảnh mình sẽ chia sẽ thêm.
   Nguồn: Viblo


Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.