[Translate] Clean code JS - Part 2 • Testing

  Testing thì quan trọng hơn shipping. Nếu bạn không có test hoặc không đủ,
  thì mỗi lần ship code bạn sẽ không chắc là mình có làm hư hại thứ gì không.
  Việc quyết định những gì để tạo thành số lượng test đủ là do team của bạn,
  nhưng việc có 100% độ bao phủ (tất cả các câu lệnh và rẽ nhánh) là cách để
  bạn đạt được sự tự tin cao. Điều này có nghĩa ngoài việc có được một framework
  để test tốt, bạn cũng cần sử dụng một công cụ bao phủ tốt.

  Không có lí do gì để không viết test. Có rất nhiều framework test JS tốt,
  vì thế hãy tìm một framework mà team bạn thích. Khi đã tìm được một cái thích
  hợp với team của mình, hãy đặt mục tiêu để luôn luôn viết test cho mỗi tính
  năng hoặc module mới của bạn. Nếu phương pháp test ưa thích của bạn là Test
  Driven Development (TDD), điều đó thật tuyệt, nhưng điểm quan trọng là phải
  chắc chắn bạn đạt được mục tiêu về độ bao phủ trước khi launch một tính năng
  hoặc refactor một tính năng cũ nào đó.

  Một khái niệm duy nhất cho mỗi đơn vị test

  Không tốt:

  const assert = require('assert');
  
  describe('MakeMomentJSGreatAgain', () => {
   it('handles date boundaries', () => {
    let date;
  
    date = new MakeMomentJSGreatAgain('1/1/2015');
    date.addDays(30);
    date.shouldEqual('1/31/2015');
  
    date = new MakeMomentJSGreatAgain('2/1/2016');
    date.addDays(28);
    assert.equal('02/29/2016', date);
  
    date = new MakeMomentJSGreatAgain('2/1/2015');
    date.addDays(28);
    assert.equal('03/01/2015', date);
   });
  });
  

  Tốt:

  const assert = require('assert');
  
  describe('MakeMomentJSGreatAgain', () => {
   it('handles 30-day months', () => {
    const date = new MakeMomentJSGreatAgain('1/1/2015');
    date.addDays(30);
    date.shouldEqual('1/31/2015');
   });
  
   it('handles leap year', () => {
    const date = new MakeMomentJSGreatAgain('2/1/2016');
    date.addDays(28);
    assert.equal('02/29/2016', date);
   });
  
   it('handles non-leap year', () => {
    const date = new MakeMomentJSGreatAgain('2/1/2015');
    date.addDays(28);
    assert.equal('03/01/2015', date);
   });
  });
  

  Xử lí đồng thời

  Hãy dùng Promise, đừng dùng callback

  Callback thì không được 'sạch sẽ' cho lắm, chúng gây ra quá nhiều đoạn code lồng nhau
  (callback hell). Từ ES2015/ES6, Promise đã được đưa vào Javascript. Hãy sử dụng chúng!

  Không tốt:

  require('request').get('https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cecil_Martin', (requestErr, response) => {
   if (requestErr) {
    console.error(requestErr);
   } else {
    require('fs').writeFile('article.html', response.body, (writeErr) => {
     if (writeErr) {
      console.error(writeErr);
     } else {
      console.log('File written');
     }
    });
   }
  });
  
  

  Tốt:

  require('request-promise').get('https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cecil_Martin')
   .then((response) => {
    return require('fs-promise').writeFile('article.html', response);
   })
   .then(() => {
    console.log('File written');
   })
   .catch((err) => {
    console.error(err);
   });
  
  

  Async/Await thì 'sạch sẽ' hơn Promise

  Promise là một sự thay thế 'sạch sẽ' cho callback, nhưng ES2017/ES8 giới thiệu
  async và await, đó thậm chí còn là một giải pháp tốt hơn Promise nữa. Những gì
  bạn cần phải làm là một hàm có tiếp đầu ngữ là từ khoá async, và bạn có thể viết
  các lệnh logic mà không cần một chuỗi then của các hàm. Hãy sử dụng điều này nếu
  bạn có thể tận dụng các tính năng của ES2017/ES8 ngay hôm nay!

  Không tốt:

  require('request-promise').get('https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cecil_Martin')
   .then((response) => {
    return require('fs-promise').writeFile('article.html', response);
   })
   .then(() => {
    console.log('File written');
   })
   .catch((err) => {
    console.error(err);
   });
  
  

  Tốt:

  async function getCleanCodeArticle() {
   try {
    const response = await require('request-promise').get('https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cecil_Martin');
    await require('fs-promise').writeFile('article.html', response);
    console.log('File written');
   } catch(err) {
    console.error(err);
   }
  }
  

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.