JavaScript - rút gọn code qua Object Destructing • JavaScript - rút gọn code qua Object Destructing

  Series Today I Learn trong vòng 100 ngày thử thách bản thân - ngày 14. Mỗi ngày 1 câu hỏi, 1 câu trả lời (ngắn nhất có thể). Mời cả nhà cũng tham gia. Tag đề nghị: #100daysTIL.


  Code viết kiểu (ES5): viết đủ req.body để truyền comment_content, comment_authorID, comment_postID cho các biến khác.

  function create(req, res, next) {
  
    const comment = new Comments({
      content: req.body.comment_content,
      authorID: req.body.comment_authorID,
      postID: req.body.comment_postID
    });
  }
  

  Code viết kiểu MỚI (ES6): Sử dụng Object Destructuring. Trông bớt rườm rà hơn hẳn.

  function create(req, res, next) {
  
    const {comment_content, comment_authorID, comment_postID} = req.body;
    const comment = new Comments({
      content: comment_content,
      authorID: comment_authorID,
      postID: comment_postID
    });
  }
  

  Tham khảo sau này:

  ngminhtrung 07-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.