[DailyNote] Day 06: Truffle Webpack cho DApps trên Ethereum • Webpack

  Webpack là một module loader khá phổ biến trong phát triển web phía front end. Trong project xây dựng DApps trên Ethereum, ta hoàn toàn co thể sử dụng webpack

  Các bước thực hiện:

  Nếu chưa cài đặt truffle, cần cài đặt với câu lệnh:
  npm install -g truffle

  Tiếp theo, tải về box với câu lệnh:

  truffle unbox webpack

  Sẽ tốn nhiều thời gian để unbox ( từ 10 - 20 phút) do phải tải khá nhiềuthư viện của nodeJS.

  Khi project template sẽ được khởi tạo sẽ bao gồm:

  • Tập tin MetaCoin.sol trong thư mục contracts là ví dụ về code của 1 coin token.

  Tiến hành thử:

  Mở TestRPC server với lệnh: testrpc. Khi đó, một PRC được khởi tạo gồm address, private key và RPC address :
  alt text

  Mở thêm 1 cửa sổ PowerShells và sử dụng các l
  Compile với lệnh: truffle compile

  Mirgate với lệnh: truffle migrate

  Mở dev server với lệnh: npm run dev

  alt text

  Thiết lập RPC cho metamask, địa chỉ RPC mặc định là http://localhost:8545 trong phần settings:

  alt text

  Import account từ 1 trong 5 account của mạng RPC test ở trên:

  alt text

  Sử dụng private key để import account:
  alt text

  Ta import 2 account, sau đó dùng 2 account này để chuyển coin qua lại nhau:

  alt text

  Các lỗi có thể xảy ra:

  Error: Contract has not been deployed to detected network (network/artifact mismatch)

  Ta sẽ thấy ở trang quản lí sẽ không hiện số META coin.

  alt text

  Lỗi này do network cấu hình không đúng, ta mở file truffle.js thay đổi thông tin port từ 7545 sang 8545 ( port 8545 ở đây là port khi chạy lện testrpc )

  Sau đó chạy lệnh:

  truffle migrate --reset

  ...

  Vani 08-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.