Express - Mocha - Chai - ES6 - loay hoay để test RestAPI • Express - Mocha - Chai - ES6 - loay hoay để test RestAPI

  Day16

  Ok vậy đã tạm xong vụ viết các Rest API trong Express và Node.js, giờ là lúc viết test cho nó.

  Sử dụng tool nào để test bây giờ?

  • Dùng POSTMAN --> vô cùng trực quan. Nhưng test đi test thủ công này mãi cũng chán. Hóa ra người ta gọi bước này là "naive" test.
  • Muốn làm tự động, cần dùng các công cụ khác. Ví dụ như Mocha, và Chai (và Chai-HTTP)

  Mocha và Chai (và Chai-Http) là gì?

  Mochai là test framework để giúp thực hiện run các test specification. Nhưng để viết cụ thể trong test specification, sử dụng các assertion dạng expect, shoud, equal.to, have., ... dạng ngôn ngữ đời thường thì cần phải có assertion library, và Chai chính là một dạng library như thế.

  Không có Mocha và Chai có được không?

  Chắc là được, lúc đấy thì phải tự viết 1 rất nhiều câu lệnh không theo chuẩn nào, if then for các kiểu.

  Chai-http để làm gì?

  Để giúp test các http app

  Ủa thế thằng nào sẽ turn on server và listen to port?

  KHÔNG BIẾT. Huhuhu . Không biết cơ chế gì mà hội Mocha, Chai và Chai-http turn on server. Không biết làm cách nào để kiểm tra xem localhost tại cổng chỉ định đã được bật chưa.

  Ok cài mocha và chai rồi, chạy lỗi không?

  Lỗi ngay đầu tiên cứ báo cái gì mà import không tìm thấy. Hóa ra là code viết app, và code viết test specificaion đều dùng ES6, mà thằng Mocha thì chỉ dùng ES5. Vậy là cần 1 thằng trung gian, chính là babel (cụ thể là gói babel-core) để giúp biên dịch ra ES5 trước khi quẳng cho thằng Mocha.

  Quy trình nó sẽ thành kiểu này

        file spec test viết bằng 
       JavaScript ES6
         |
         |
  mocha ---> đọc các files trên
         |
  babel ---> biên dịch files
        từ ES6 thành ES5
         |      
  mocha ---> thực hiện tests
         |
         |
        cho kết quả
  

  Sửa lỗi Es6 ES5 rồi chạy còn lỗi không?

  Vẫn lỗi, res báo undefined. Không biết cách nào để xem server được bật hay chưa.

  dependencies vs. dev-dependencies

  Trong khi cài đặt còn phát hiện hóa ra là trong package.json có tồn tại 2 cụm:

  • dependencies --> ứng với npm install --save thông thường
  • devDependencies --> ứng với npm install --save-dev

  Khi cài các testing libaries trên, có lẽ họ nhét vào devDependencies để phân biệt rằng các packages này không phải là cốt lõi để tạo ra sản phẩm mà chỉ là công cụ trong quá trình tạo ra sản phẩm thôi. Tức là thằng devDependencies chỉ cần trong giai đoạn development (phát triển). Còn 1 khi đã thành product sau khi deploy, thì không cần nữa.

  Tham khảo sau này:

  ngminhtrung 09-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.