[DailyNote] Day 05: Proof of Authority trong blockchain • Proof of Authority (PoA)

  Quá trình xác thực trên mạng blockchain PoA được thực hiện bởi những điểm node có danh tính rõ ràng và có khả năng xác nhận tính hợp lệ của các block.
  So với Proof of Work là dựa trên khả năng tính toán của 1 node, node nào mạnh hơn thì node đó thắng, còn PoA thì node nào có vai vế cao hơn thì node đó thắng.

  Ưu điểm: Tiết kiệm điện năng và thời gian tính toán.

  Hạn chế: bảo mật kém. chỉ nên dùng trong private blockchain. (So với PoW, PoW phải chiến hơn 50% khả năng tính toán của mạng lưới thì mới có khả năng chi phối mạng blockchain.)

  ...

  Vani 07-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.