JavaScript - a mess but good thing • Your TIL title

  Day19

  Note nhanh từ bài JavaScript’s a mess – and that’s a good thing của Axel Rauschmayer. Có 1 nửa những ý dưới đây chưa tự kiểm chứng, coi như là 1 dàn ý để đối chiếu dần sau này.

  Phiên bản mới của JavaScript không bao giờ bỏ đi các tính năng cũ, mà luôn luôn tương thích ngược với các phiên bản cũ.

  Gợi ý nào khi đón nhận những tính năng mới của JavaScript?

  • Dậy và học: ta có thể gần như bỏ qua các tính năng cũ
  • Hãy dùng các công cụ linting để giúp viết code chuẩn xác hơn
  • Hãy dùng Prettier để format code đúng hơn.

  Khuyến nghị để để viết JavaScript gọn ghẽ chính xác hơn

  • Tránh var, hãy dùng letconst để thay thế.
  • Với function thông thường, hãy thay bằng sử dụng hàm mũi tên và method. Lợi ích? đơn giản hơn khi cần thao tác với this.
  • Với Promises, chỉ sử dụng async functions.
  • Để duyệt qua các phần tử bên trong object, hãy dùng Maps.
  • Với vòng lặp:
   • for-in -> Luôn tránh
   • for -> tránh nếu có thể
   • Hãy dùng for-of
  • Với arguments, hãy thay bằng rest parameters (...args)
  • Với Function.prototype.apply(), hãy thay bằng spread operator (f(...myArray)).
  • Với Constructor functions, hãy thay bằng class.
  • Với IIFEs, hãy thay bằng block.

  Về typeof và instanceof

  Đọc thêm:

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.