Linux - Curl là gì? một vài bài Kipalog hướng dẫn dùng Curl test API



 • Linux - Curl là gì? một vài bài Kipalog hướng dẫn dùng Curl test API

  Day20

  Trong lúc tìm hiểu về phần server-side programming, lệnh curl rất hay gặp, không thể tàng lờ nó mãi được. Vậy curl là gì mà tại sao mọi người dùng nó nhiều thế?

  curl là lệnh gì?

  Theo manual page của curl:

  curl is a tool to transfer data from or to a server, using one of the supported protocols (DICT, FILE, FTP, FTPS, GOPHER, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMBS, SMTP, SMTPS, TELNET and TFTP). The command is designed to work without user interaction.

  Vậy, curl là:

  • công cụ giúp transfer dữ liệu:
   • từ server đến đâu đó
   • từ đâu đó đến server
  • hỗ trợ rất nhiều giao thức, trong đó có những thứ thông dụng hay nhìn thấy như FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, IMAP, SMTP, v.v.
  • không có giao diện, chạy trên dòng lệnh. Nhanh gọn.

  curl viết tắt của chữ gì?

  của "Client for URLs"

  Tham khảo: https://curl.haxx.se/docs/faq.html#What_is_cURL

  Cách dùng curl như thế nào?

  • Gọi man curl hoặc curl --help trong terminal để biết chi tiết.

  • Ví dụ muốn download 1 trang html ở đâu đó về máy, lưu nó thành 1 tên file mới tên là "testing.html" chẳng hạn:

   curl url --silent -o testing.html --progress
   

   thay url bằng 1 đường dẫn đến file html nào đó, "http://www.justpassion.net/tech/programming/bash-shell/lenh-curl-trong-linux-2.html" chẳng hạn.

  Kiểm tra trong folder mà lệnh curl được thực thi sẽ tìm được "testing.html" với nội dung của "lenh-curl-trong-linux-2.html" nói trên.

  Ngoài ra trên Kipalog có nhiều bài hay. Mấy bài dưới đây trùng với quan tâm hiện tại của mình.

  • Kipalog - Trần Thành - Sử dụng curl giả lập POST request với parameter và file --> Đúng thứ đang cần tìm để giả lập request đến localhost.

  • Kipalog - Huy Trần - Dùng Vim làm REST API client --> Cha nội này thấy curl chỉ dùng cho các request đơn giản, nếu nhiều parameters là phiền phức. Cho nên dùng VIM và 1 plugin của VIM để viết sẵn cấu hình sau đó mới gọi curl.

  • Kipalog - Lơi Rệ - Tạo một script để stress test web service API

  • Kipalog - Aomine Daiki - Kiểm tra url có tồn tại hay không ?

  • Bonus Kipalog - quocnguyen - Dùng curl để download, có resume

  Ngoài curl ra còn có Wget

  Mục này dài quá. Xem link tham khảo nếu muốn tìm hiểu thêm

  Tham khảo sau này

  ngminhtrung 13-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.