Tính bất biến của dữ liệu trong blockchain • Tính bất biến của dữ liệu nằm trên blockchain có lẽ là lý do mạnh mẽ và thuyết phục nhất để triển khai các giải pháp dựa trên blockchain cho một loạt các quy trình kinh tế xã hội hiện đang được ghi trên các máy chủ tập trung. Tính không thay đổi này làm cho blockchain hữu ích cho kế toán, giao dịch tài chính, quản lý nhận dạng và sở hữu tài sản, quản lý và chuyển giao. Một khi một giao dịch được ghi vào blockchain, không ai có thể thay đổi nó, hoặc, ít nhất, sẽ rất khó khăn để thay đổi nó.

  Theo Antony Lewis, Giám đốc Nghiên cứu tại R3,

  "Khi mọi người nói rằng blockchain là không thay đổi, không có nghĩa là dữ liệu không thể thay đổi, nó có nghĩa là rất khó thay đổikhông cần đến sự thông đồng, và nếu bạn cố gắng sửa đổi thì việc này rất dễ dàng để phát hiện."

  alt textcây Merkle. Việc thay đổi 1 giao dịch sẽ kéo theo yêu cầu thay đổi các giao dịch trước đó.

  ...

  Vani 14-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.