Supervisord và shebang • Nếu bạn muốn chạy một script tự viết với supervisord, 99% khả năng bạn sẽ gặp lỗi ENOEXEC.

  Lý do là vì supervisord nó không cho phép chạy các script không có shebang, hoặc script đó chưa được cấp quyền chạy:

  chmod +x <script>
  

  Vậy shebang là gì? là phần đầu mỗi script quy định môi trường chạy của script đó, ví dụ:

  #!/bin/bash
  

  huytd 15-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.