Note - ​Day 1 - 2018-02-16 [全文・全体・全て] • Coding (コーディング)

  Từ bài viết này, mình xin tóm tắt lại theo quan điểm cá nhân.
  Trong SQL tồn tại 3 khái niệm logic : True, False, Unknown(NULL)
  Xếp 3 trạng thái theo thứ tự (quy ước chiều từ trái sáng phải là "lớn dần") :
  False < Unknown < True

  • Đối với phép toán or ưu tiên giá trị lớn nhất:
   Ví dụ:
   True or Unknown -> True
   False or Unknown -> Unknown

  • Đối với phép toán and ưu tiên giá trị nhỏ nhất:
   Ví dụ
   True and Unknown -> True
   False and Unknown -> False

   • Đối với phép toán <>(not): Not Unknow -> Unknow

  Tiếng Nhật (日本語)

  ===================================================
  3 Từ dưới đây đều mang ý nghĩa giống nhau là "tất cả", nhưng tùy theo trường hợp sẽ có cách dùng khác nhau.
   + 全部 (ぜんぶ)
   *Cách sử dụng(使い方):

  - Sử dụng trong trường hợp có đề cập tới số lượng, giá trị cụ thể
  - Sử dụng cho cả người và vật
  - Các thứ cùng thể loại, tính chất tập hợp với nhau
  - Thường dùng cho trường hợp chỉ con số, giá cả
   *Ví dụ (例ーれい :
    植木が全部枯れた。→ Tất cả cây trồng đều bị héo
    (うえきがぜんぶかれた)
    全部食べました。→ Ăn hết tất cả
   りんごは10円、卵は20円、全部で30円です。
   
   + 全体 (ぜんたい)
   *Cách dùng (使い方)
   - Sử dụng tổng thể, không đề cấp tới chủ thể nào
   *Ví dụ (例)
  全体の99パーセントが完成(かんせい)しました。

   + 全て(すべて)
   *Cách dùng (使い方)
  - Sử dụng tương tự như 全体 nhưng được dùng trong văn viết

  *Ví dụ (例)
  在庫は全て売り切れた
  (ざいこ) (うりきれた)
  全てのものにはじめりがある

  ===================================================
  ** お旧正月**(おきゅ しょうがつ)Tết nguyên đán

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.