Spacemacs và Clipboard • #Day014

  Khi dùng Spacemacs ở chế độ no window system (-nw) và evil mode, có một vấn đề đó là không copy hay paste trực tiếp từ clipboard được.

  Nếu là trên macOS, để giải quyết vấn đề này ta có thể cài thêm một package là osx-clipboard, đồng thời enable osx layer, và thêm dòng này vào dotspacemacs/user-config:

  (osx-clipboard-mode +1)
  

  Trên Linux thì có thể chèn đoạn code trong link dưới đây vào dotspacemacs/user-config:

  https://wiki.archlinux.org/index.php/emacs#Clipboard_support_for_emacs-nox

  huytd 18-02-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.