Note - 2018-02-19 [Non-Code] Cách viết mail công việc bằng tiếng Nhật (仕事の日本語メールの書き方) • Tham khảo, tóm tắt từ bài viết.

  Cấu trúc của một email

  Một email sẽ gồm 3 phần chính:
  * Phần mở đầu (前文ーぜんぶん) : Chào hỏi và tự giới thiệu bản thân
  * Phần nội dung (本文ーほんぶん) : Trình bày cụ thể, chi tiết nội dung muốn trao đổi
  * Phần kết (末文ーまつぶん) : Kết thúc bằng một câu chào, chữ kí của người gửi

  Phần mở đầu (全文)

  Phần mở đầu sẽ bao gồm 4 phần: 「宛名」(あてな - Thông tin người nhận) +「挨拶」(あいさつ - Lời chào hỏi) +「自己紹介」(じこしょうかい - Tự giới thiệu bản thân) + 「趣旨」(しゅし - Muc đích)
  *宛名:Bao gồm 会社名 + 部署名 + 氏名
  *挨拶:お疲れ様です、はじめまして、お世話になってあります。
  *自己紹介:会社名 + 部署名 + 氏名
  *趣旨:Sơ lược nội dung, lí do gửi.

  Phần nội dung (本文) 

  **Lưu ý khi viết:
  + Một dòng không quá 20-30 chữ
  + Khoảng 3->5 dòng thì nên xuống hàng

  Phần kết thúc (末文)

  Lời chào và kí tên: 
  Thông dụng: 以上、よろしくお願い致します。

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.