Xử lí callback hell trong Javascript • Welcome to callback hell

  Code kiểu chọc mù mắt như thế này gọi là "callback hell"!

  function foo(cb) {
    cb();
  }
  function bar(cb) {
    cb();
  }
  function olala(cb) {
    cb();
  }
  
  function do_it(){
    foo(function() {
      bar(function() {
        olala(function() {
          console.log("aizz.... ==!");
        })
      })
    })
  }
  

  "Để tránh callback hell, hãy sử dụng Promise...."

  Ờ vậy thì ... welcome to Promise Hell

  foo()
   .then((something) => {
    return bar(something)
     .then((something) => {
      return olala(something);
     });
   });
  
  

  Promise được tạo ra không phải chỉ để xử lí callback hell mà là để khắc phục các thiếu sót của callback (còn tiếp). Sử dụng promise để xử lí callback hell mà không hiểu rõ bản chất sẽ mang lại code không kém phần tởm lợm như trên. Vậy thì phải làm sao?

  Code cho sạch vô

  ....
  
  function code_sach_dep() {
    foo(thenBar);
  }
  
  function thenBar() {
    bar(thenOlala);
  }
  
  function thenOlala() {
    olala(function() {
      console.log("done!");
    })
  }
  

  Túm lại

  Anh em có thể xử lí callback hell bằng cách viết code sạch sẽ tuần tự, thay vì lồng các function nối tiếp nhau.

  Thanks for reading!
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.