Đặt lịch học chuyên sâu automation test • Lộ trình tham khảo để làm việc với automation testing:

  1. Selenium IDE (chỉ cần record và playback để hiểu cách nó hoạt động/ command/ cơ chế chạy như thế nào/ ít nhất ko thấy nản khi chưa đụng vào coding)
  2. Tiếp tục học qa các API/ đục hết các thư viện/ command trong Selenium WebDriver, làm trên bất kì 1 dự án nào.
  3. Trong quá trình này nghiên cứu thêm về Java or C# basic và html, nếu thêm javascript basic thôi cũng rất tốt.
  4. Nghiên cứu tiếp qua cách xây dựng/ kiến trúc/ cấu trúc của framework (Page Object Model pattern)
  5. Apply framework này vào 1 số dự án để kiểm nghiệm
  6. Nghiên cứu thêm về công nghệ/ tools như: Maven, Jenkins, TFS, DevOps,...

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.