Note - 2018-02-21 New Line code (改行コード ) • New Line Code (改行コード)

  New Line Code: Mã quy ước kí tự xuống dòng cho từng hệ điều hành

  Tên   Ý Nghĩa Code OS
  CR (Carriage Return ) Trả con trỏ về đầu dòng, không xuống dòng mới \r MAC OS-9 trở về trước
  LF (Line Feed) Xuống dòng mới, không trả con trỏ về dầu dòng \n Linux, Mac OSX
  CRLF Xuống dòng mới, trả con chuột về đầu dòng \r\n Windows

  Từ vựng (言葉)

  開発 (かいはつ):KHAI PHÁT - phát triển, development
  例:iOSとAndroidアプリを開発しています。
  改: CẢI 改修 (かいしゅう):Cải Cách
  行: HÀNH
  種類:(しゅるい) Chủng loại

  Update cuối ngày

  Bị crush từ chối khi chưa kịp tỏ tình. :) :)
  2018-02-21ー淵野辺

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.