RxSwift - Phần bổ sung - Bài 1: Hot và Cold Observables • RxSwift - Phần bổ sung - Bài 1: Hot và Cold Observables

  Đây là loạt bài song song với loạt bài chính. Mục đích của phần này là viết những bài bổ sung thêm kiến thức mà không làm ảnh hưởng đến trục chính mình đang viết bên RxSwift kia.

  1. Hot and Cold Observables

  • “hot” Observable có thể bắt đầu phát ra events ngay khi nó được tạo ra và những observer mà bắt đầu subscribes có thể sẽ observer ở đâu đó đoạn giữa giữa tín hiệu. "hot" không cần subscribes vẫn phát được tín hiệu.
  • “cold” Observable thì lại chờ đến khi có ai đó lắng nghe mới phát tín hiệu, nên người quan sát có thể yên tâm rằng mình có thể thấy toàn bộ sequence từ lúc bắt đầu. "cold" cần subscribe mới chịu phát tín hiệu.

  2. Dấu hiệu nhận biết

  • "hot" Observable là những thứ như UIButton.rx.tap, UITextField.rx.text mà có thể phát ra events kiểu Void khi 1 button đc tap hay kiểu String khi text field được nhập.
  • "cold" Observable là những thứ mà ta thường bỏ vào hàm Observable.create()

  3. Thực tế mình gặp phải
  Trước khi mình biết đến hot and cold, mình từng thắc mắc như sau: Observable sẽ không phát tín hiệu cho đến khi có ai đó subscribe nó, ví dụ: myObservable.subscribe(onNext: {}). Vậy tại sao trong đoạn code sau:

  // in LoginViewModel.swift
  init() {
  isValid = Observable.combineLatest(username.asObservable(), password.asObservable()) { (username, password) in
  return !username.isEmpty && !password.isEmpty
  }
  }
  // in LoginViewController.swift
  viewModel.isValid.bind(to: loginButton.rx.isEnabled).disposed(by: disposeBag)

  thì tại sao isValids có thể được observed mà không phải gọi subscribe? Tại sao ta có thể gọi bind(to:) trong LoginViewController.swift mà không cần gọi kiểu .isValid.subscribe() ?

  Giải thích:
  Vấn đề của mình là do mình hiểu sai vấn đề. Với cả, ngay trong hàm bind(to: _) nó đã có subscribe bên trong nó.

  alt text

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.