Data Migration Testing Tutorial: A Complete Guide (Part 3) • Kiểm tra tương thích ngược

  Di chuyển dữ liệu của hệ thống đòi hỏi người kiểm tra phải xác minh 'Backward Compatibility' (tính tương thích ngược), trong đó hệ thống mới phải tương thích với hệ thống cũ (ít nhất là 2 phiên bản trước đó) và đảm bảo rằng nó hoạt động hoàn hảo với các phiên bản cũ hơn.

  Kiểm tra tương thích ngược để đảm bảo:
  Hệ thống mới hỗ trợ toàn bộ chức năng được hỗ trợ trong 2 phiên bản trước đó.
  Hệ thống có thể được di chuyển thành công từ 2 phiên bản trước đó mà không tạo ra bất kỳ sự phức tạp nào.
  Do đó kiểm tra tương thích ngược là điều cần thiết để đảm bảo cho hệ thống bằng cách thực hiện các bài kiểm tra liên quan đến hỗ trợ tương thích ngược. Các bài kiểm tra liên quan đến tính tương thích ngược cần được thiết kế và lưu trữ trong tài liệu Test Specification để thực hiện.

  Thử nghiệm Rollback

  Trong trường hợp có vấn đề xảy ra trong khi thực hiện di chuyển thì nên đưa hệ thống quay trở lại trạng thái hệ thống cũ và tiếp tục thực hiện các chức năng một cách nhanh chóng, không ảnh hưởng đến người dùng và các chức năng được hỗ trợ trước đó.

  Vì vậy, để xác minh điều này, kịch bản thử nghiệm thất bại di chuyển cần phải được thiết kế như một phần của kiểm tra tiêu cực và cơ chế quay trở lại cần phải được kiểm tra. Tổng thời gian cần thiết để tiếp tục trở lại hệ thống kế thừa cũng cần được ghi lại và báo cáo trong kết quả kiểm tra.

  Sau khi rollback, chức năng chính và kiểm tra hồi quy (tự động) nên được chạy để đảm bảo rằng việc di chuyển không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì và rollback thành công quay về hệ thống cũ.

  Báo cáo tóm tắt kiểm tra di chuyển

  Báo cáo tóm tắt thử nghiệm phải được viết sau khi hoàn thành việc kiểm tra và phải bao gồm báo cáo tóm tắt kết quả (pass / fail) của các trường hợp thử nghiệm / kịch bản trong các giai đoạn di chuyển khác nhau và các bản ghi kiểm tra.

  Thời gian ghi lại cho các hoạt động sau đây cần được báo cáo rõ ràng:

  • Tổng thời gian di chuyển
  • Thời gian chết của các ứng dụng
  • Thời gian di chuyển 10000 bản ghi.
  • Thời gian dành cho rollback.
   Ngoài các thông tin trên, bất kỳ quan sát / khuyến nghị nào cũng có thể được báo cáo.

  Thách thức trong Kiểm tra Di chuyển Dữ liệu

  Những thách thức phải đối mặt trong việc kiểm tra chủ yếu đến từ dữ liệu.
  Dưới đây là một vài thách thức:

  1) Chất lượng dữ liệu:

  Ta thấy rằng dữ liệu được sử dụng trong ứng dụng cũ có chất lượng kém khi sử dụng cho ứng dụng mới / nâng cấp. Trong những trường hợp như vậy, chất lượng dữ liệu phải được cải tiến để đáp ứng các chuẩn business.

  Các yếu tố như giả định, chuyển đổi dữ liệu sau khi di chuyển, dữ liệu nhập vào ứng dụng cũ không hợp lệ, phân tích dữ liệu kém dẫn đến chất lượng dữ liệu kém. Điều này dẫn đến chi phí hoạt động cao, tăng rủi ro tích hợp dữ liệu, và độ lệch từ mục đích kinh doanh.

  2) Dữ liệu không phù hợp:

  Dữ liệu di chuyển từ ứng dụng cũ sang ứng dụng mới / nâng cấp có thể không phù hợp với dữ liệu mới. Điều này có thể là do sự thay đổi kiểu dữ liệu, định dạng lưu trữ dữ liệu, mục đích sử dụng dữ liệu phải được xác định lại.
  Cần nỗ lực rất lớn để sửa dữ liệu không phù hợp hoặc chấp nhận nó và tinh chỉnh.

  3) Mất mát dữ liệu:

  Dữ liệu có thể bị mất khi di chuyển từ ứng dụng cũ sang ứng dụng mới / nâng cấp. Đây có thể là trường bắt buộc hoặc không bắt buộc. Nếu dữ liệu bị mất đối với các trường không bắt buộc, thì các bản ghi sẽ vẫn hợp lệ và có thể được cập nhật lại.

  Nhưng nếu dữ liệu của trường bắt buộc bị mất, thì bản ghi đó sẽ trở nên vô hiệu và không thể rút lại. Điều này sẽ dẫn đến mất dữ liệu rất lớn và cần phải được lấy ra từ cơ sở dữ liệu sao lưu hoặc nhật ký kiểm toán nếu bắt chính xác.

  4) Khối lượng dữ liệu:

  Dữ liệu Lớn yêu cầu rất nhiều thời gian để di chuyển trong. Ví dụ: Thẻ cào trong ngành công nghiệp viễn thông, người dùng trên nền tảng Mạng thông minh vv, ở đây thách thức là thời gian, dữ liệu cũ bị xóa, dữ liệu mới sẽ được tạo ra và cần được di chuyển lại. Tự động hóa là giải pháp cho việc di chuyển dữ liệu rất lớn.

  5) Mô phỏng môi trường thời gian thực (với dữ liệu thực tế):

  Mô phỏng một môi trường thời gian thực trong phòng thí nghiệm là một thách thức thực sự. Cần xây dựng môi trường mà xác định được vào các loại vấn đề khác nhau với dữ liệu thực và hệ thống thực trong quá trình thử nghiệm.

  Vì vậy, lấy mẫu dữ liệu, nhân rộng môi trường thực, xác định khối lượng dữ liệu liên quan đến di chuyển là khá quan trọng trong khi thực hiện các dữ liệu Migration Testing.

  6) Mô phỏng khối lượng dữ liệu:

  Các đội cần nghiên cứu kỹ các dữ liệu trong hệ thống trực tiếp và nên đưa ra các phân tích điển hình và lấy mẫu dữ liệu.

  Ví dụ: người dùng có nhóm tuổi dưới 10 tuổi, 10-30 năm vv. Nếu có thể, dữ liệu từ các nhu cầu trực tiếp sẽ được thu thập, nếu không phải là tạo ra dữ liệu cần phải được thực hiện trong môi trường thử nghiệm. Các công cụ tự động cần được sử dụng để tạo ra khối lượng lớn dữ liệu. Có thể sử dụng Extrapolation nếu thích hợp, nếu khối lượng không thể được mô phỏng.

  Các mẹo để làm giảm các rào cản di chuyển dữ liệu

  Dưới đây là một vài lời khuyên để được thực hiện để tránh các nguy cơ khi di chuyển dữ liệu:

  • Chuẩn hóa dữ liệu được sử dụng trong hệ thống kế thừa, do đó khi di chuyển, dữ liệu chuẩn sẽ có sẵn trong hệ thống mới
  • Nâng cao chất lượng dữ liệu
  • Làm sạch dữ liệu trước khi di chuyển, nhân bản dữ liệu sẽ không xảy ra trong hệ thống mới và cũng giữ toàn bộ hệ thống sạch sẽ
  • Kiểm tra lại các ràng buộc, thủ tục được lưu trữ, truy vấn phức tạp mang lại kết quả chính xác
  • Xác định công cụ tự động hóa để thực hiện kiểm tra dữ liệu / kiểm tra hồ sơ trong hệ thống mới so với ứng dụng cũ.

  Kết luận

  Cần xem xét sự phức tạp liên quan đến việc thực hiện kiểm tra di chuyển dữ liệu, lưu ý rằng một thiếu sót nhỏ trong quá trình thử nghiệm sẽ dẫn đến nguy cơ thất bại, điều rất quan trọng để thực hiện tốt là nghiên cứu cẩn thận, triệt để và phân tích hệ thống trước và sau khi di chuyển dữ liệu. Lập kế hoạch và thiết kế chiến lược di chuyển hiệu quả với các công cụ mạnh mẽ cùng với tester có kỹ năng và được đào tạo.

  Như chúng ta biết rằng Migration có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng ứng dụng, nên toàn bộ nhóm phải nỗ lực để xác minh toàn bộ hệ thống trong tất cả các khía cạnh như chức năng, hiệu suất, bảo mật, khả năng sử dụng, tính khả dụng, độ tin cậy, tính tương thích vv, để đảm bảo thành công 'Migration Testing'.

  Bài viết được dịch từ trang:

  http://www.softwaretestinghelp.com/data-migration-testing/
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.