Hướng dẫn viết game pacman với CSS3 animation • 1. HTML
  Bước đầu chúng ta sử dụng đoạn HTML này để css background màu đen và hình hoạt hình chuyển động.

  <body>
   <div class="pista">
   <div class="luces"><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span></div>
   <div class="tras-come"></div>
   <div class="packman"><div class="comecocos"></div></div>
  	<div class="fantasmas">
  	  <div class="fantasma tres"><div class="ojo"></div><div class="ojo"></div></div>
     <div class="fantasma uno"><div class="ojo"></div><div class="ojo"></div></div>
    <div class="fantasma dos"><div class="ojo"></div><div class="ojo"></div></div>
   </div> 
   </div>
  </body>
  

  2. CSS
  Sau đó bước này chúng ta style cho các hoạt hình chuyển động như ý muốn

  * {margin:0; padding:0;}
  html, body {overflow: hidden;}
  .pista {
     background: #000;
     border: 5px solid blue;
     border-radius: 10px;
     height: 160px;
     margin: 25px 0;
     padding: 30px 0 0;
     box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(48,160,255, .5);
     position: relative;
  }
  .pista:before, .pista:after {
    background: none repeat scroll 0 0 black;
    content: "";
    display: block;
    height: 145px;
    position: absolute;
    top: 20px;
    width: 20px;
  }
  .pista:before {left: -10px;}
  .pista:after {right: -5px;}
  .luces span {
     display: inline-block;
     width: 25px;
     height: 25px;
     border-radius: 100%;
     background: #fff;
     box-shadow: 0 0 10px 5px rgba(255,255,255, .8);
     margin: 45px 4%;   
  }
  .packman {
     animation: comecocos 10s infinite linear;
     top: 0;
     left: 0;
     position: absolute;
     height: 100%;
     width: 100%;
  }
  .comecocos {
     position: absolute;
     top: 30px;
     left: -60px;
     width:1px;
     height:1px;
     border-right:60px solid transparent;
     border-top:60px solid yellow;
     border-left:60px solid yellow;
     border-bottom:60px solid yellow;
     border-radius: 60px;
     z-index: 3;
  
  }
  .comecocos:after {
    background: black;
    border-radius: 50%;
    content: "";
    height: 20px;
    left: -10px;
    position: absolute;
    top: -40px;
    width: 20px;
    z-index: 5;
  }
  .comecocos:before {
    border-color: yellow transparent yellow yellow;
    border-radius: 60px 60px 60px 60px;
    border-right: 60px solid transparent;
    border-style: solid;
    border-width: 60px;
    content: "";
    height: 1px;
    left: -60px;
    position: absolute;
    top: -60px;
    width: 1px;
    z-index: -1;
    animation: boca .95s infinite linear; 
   }
  
  .tras-come {
    background: black;
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 70px;
    left: 0px;
    top: 60px;
    opacity: 1;
     animation: tras-come 10s infinite linear;
    
  } 
  
  .fantasmas {
    left: 0;
    position: absolute;
    top: 70%;
    width: 100%;
    z-index: 1;
     animation: fantasmas 10s infinite linear;
  }       
  .fantasma {
    border-radius: 50% 50% 0 0;
    height: 80px;
    position: absolute;
    bottom: 0;
    width: 60px;
  
  }
  .fantasma:before, .fantasma:after {
     content:'';
     width:1px;
     height:1px;
     position: absolute;
     bottom: 0;
     border-bottom:20px solid black;
     border-left:10px solid transparent;
     border-right:10px solid transparent; 
    animation: patitas .5s infinite linear;
  }
  .fantasma:before {left: 5px;}
  .fantasma:after {right: 5px;}
  
  .uno {background: red; left: 150px;}
  .dos {background: pink; left: 220px;}
  .tres {background: orange; left: 80px;}
  .ojo {
    background: #fff;
    width: 15px;
    height: 15px;
    boder-radius: 100%;
    border: 1px solid #000;
    display: inline-block;
    margin: 15px 0 0 0px;
    border: 1px solid #000000;
    border-radius: 100%;
    animation: ojos 8s infinite linear;
  }
  .ojo:before {
    content:'';
    background: #000;
    border-radius: 100%;
    content: "";
    height: 10px;
    position: absolute;
    width: 10px; 
  }
   /***************keyframes******************/
  @keyframes comecocos { 
    0% { left: -20%;}
    50% { left: 50%;}
    100% { left: 100%;}
      }
  @keyframes fantasmas { 
    0% { left: -10%;}
    50% { left: 50%;}
    100% { left: 100%;}
      }
  @keyframes patitas { 
    0% {border-left:5px solid transparent; border-right:5px solid transparent;}
    25% {border-left:10px solid transparent; border-right:10px solid transparent;}
    50% {border-left:15px solid transparent; border-right:15px solid transparent;}
    75% {border-left:10px solid transparent; border-right:10px solid transparent;}
    100% {border-left:5px solid transparent; border-right:5px solid transparent;}
      }
  @keyframes tras-come { 
    0% { left: -10%; width:0%;}
    100% { left: 0%; width:100%}
      }
  @keyframes boca { 
    0% { transform: rotate(0deg); }
    10% { transform: rotate(-18deg); }
    20% { transform: rotate(-36deg); }
    30% { transform: rotate(-54deg); }
    40% { transform: rotate(-72deg); }
    50% { transform: rotate(-90deg); } 
    60% { transform: rotate(-72deg); }
    70% { transform: rotate(-54deg); }
    80% { transform: rotate(-36deg); }
    90% { transform: rotate(-18deg); }
    100% { transform: rotate(0deg); }
      }
  @keyframes ojos {
     0% { transform: rotate(0deg); margin-left: -5px;}
     50% {transform: rotate(180deg); margin-left: 10px;}
     100% {transform: rotate(0deg); margin-left: -5px;}
    }
  
  
  
  

  3. DEMO

  Nguồn: Viblo


Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.