CSS3 Filters: Tạo hiệu ứng chỉnh sửa ảnh chỉ với CSS • CSS3 Filters là một phần khá thú vị cho phép chúng ta chỉnh sửa ảnh với độ mờ, độ sáng và nhiều thứ khá , Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào chi tiết

  • Cách hoạt động
   Chỉ sử dụng css để thực hiện hiệu ứng và ngoài áp dụng cho ảnh còn áp dụng được cho tất cả các phần tử html
   Cú pháp
  filter: filter(value);
  

  Một số hiệu ứng

  Ảnh Gốc

  • Tạo mờ

  filter: blur(5px);
  // Browser Specific
  -webkit-filter: blur(5px);
  -moz-filter: blur(5px);
  -o-filter: blur(5px);
  -ms-filter: blur(5px);
  
  • Tạo độ sáng

  filter: brightness(1.4);
  // Browser Specific
  -webkit-filter: brightness(1.4);
  -moz-filter: brightness(1.4);
  -o-filter: brightness(1.4);
  -ms-filter: brightness(1.4);
  

  Điều chỉnh giá trị của brightness từ 0 - 1 là độ tối còn từ 1 > là tạo sáng , 1 là bình thường

  • Bão hòa

  filter: saturate(20%);
  // Browser Specific
  -webkit-filter: saturate(20%);
  -moz-filter: saturate(20%);
  -o-filter: saturate(20%);
  -ms-filter: saturate(20%);
  
  • Tương Phản

  filter: contrast(150%);
  // Browser Specific
  -webkit-filter: contrast(150%);
  -moz-filter: contrast(150%);
  -o-filter: contrast(150%);
  -ms-filter: contrast(150%);
  
  • Đảo ngược

  filter: invert(100%);
  // Browser Specific
  -webkit-filter: invert(100%);
  -moz-filter: invert(100%);
  -o-filter: invert(100%);
  -ms-filter: invert(100%);
  
  • Màu Xám (Đen trắng)

  filter: grayscale(100%);
  // Browser Specific
  -webkit-filter: grayscale(100%);
  -moz-filter: grayscale(100%);
  -o-filter: grayscale(100%);
  -ms-filter: grayscale(100%);
  
  • Nâu Đỏ (ảnh Cũ)

  filter: sepia(100%);
  // Browser Specific
  -webkit-filter: sepia(100%);
  -moz-filter: sepia(100%);
  -o-filter: sepia(100%);
  -ms-filter: sepia(100%);
  

  Mong bài viết là một nguồn tham khảo tốt cho những người đã quan tâm. Xin cảm ơn
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.