Tạo terminal commands line với HTML/CSS • Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu tới các bước để tạo terminal commands line chỉ với HTML/CSS, kết quả như hình dưới đây :

  Mã HTML

  Cấu trúc HTML như sau, mình giải thích trong comment.

  <!-- Menu terminal -->
  <div class="terminal-menu">
   <div class="terminal-buttons terminal-close"></div>
   <div class="terminal-buttons terminal-minimize"></div>
   <div class="terminal-buttons terminal-zoom"></div>
  </div>
  <!-- Screen terminal -->
  <div class="terminal-screen">
   <!-- Dòng 1--> 
   <p class="line1">&#91;&nbsp;&ldquo;I'm a web developer.&rdquo;,
     <span class="cursor1">_</span>
   </p>
   <!-- Dòng 2--> 
   <p class="line2">&nbsp;&nbsp;&ldquo;I'm a web designer.&rdquo;,
     <span class="cursor2">_</span>
   </p>
   <!-- Dòng 3--> 
   <p class="line3">&nbsp;&nbsp;&ldquo;Let's work together!&rdquo;&nbsp;&#93;
     <span class="cursor3">_</span>
   </p>
   <!-- Dòng 4--> 
   <p class="line4">>
     <span class="cursor4">_</span>
   </p>
  </div>
  

  Code CSS

  Dưới đây là mã code cho ví dụ, mình có giải thích trong comment

  //Style chung
  body {
   background-color: #272727;
   padding: 10px;
  }
  
  p {
   position: relative;
   left: 50%;
   margin-left: -8.5em;
   text-align: left;
   font-size: 1.25em;
   font-family: monospace;
   white-space: nowrap;
   overflow: hidden;
   width: 0;
  }
  
  span {
   color: #fff;
   font-weight: bold;
  }
  
  //Style cho buttons
  .terminal-buttons {
   height: 10px;
   width: 10px;
   border-radius: 50%;
   border: 1px solid #000;
   position: relative;
   top: 6px;
   left: 6px;
   background-color: #ff3b47;
   border-color: #9d252b;
   display: inline-block;
  }
  
  //Style cho button minimize
  .terminal-minimize {
   left: 11px;
   background-color: #ffc100;
   border-color: #9d802c;
  }
  
  //Style cho button zoom
  .terminal-zoom {
   left: 16px;
   background-color: #00d742;
   border-color: #049931;
  }
  
  //Style cho terminal menu
  .terminal-menu {
   width: 350px;
   box-sizing: border-box;
   height: 25px;
   background-color: #bbb;
   margin: 0 auto;
   border-top-right-radius: 5px;
   border-top-left-radius: 5px;
  }
  
  //Style cho terminal screen
  .terminal-screen {
   background-color: #151515;
   box-sizing: border-box;
   width: 350px;
   margin: 0 auto;
   padding: 20px;
   border-bottom-left-radius: 5px;
   border-bottom-right-radius: 5px;
  }
  
  //Hiệu ứng cho dòng 1 & con trỏ 1
  .line1 {
   color: #9CD9F0;
   -webkit-animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;
   -moz-animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;
   -o-animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;
   animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;
  }
  
  .cursor1 {
   -webkit-animation: blink 1s 2s 2 forwards;
   -moz-animation: blink 1s 2s 2 forwards;
   -o-animation: blink 1s 2s 2 forwards;
   animation: blink 1s 2s 2 forwards;
  }
  
  //Hiệu ứng cho dòng 2 & con trỏ 2
  .line2 {
   color: #CDEE69;
   -webkit-animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;
   -moz-animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;
   -o-animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;
   animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;
  }
  
  .cursor2 {
   -webkit-animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;
   -moz-animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;
   -o-animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;
   animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;
  }
  
  //Hiệu ứng cho dòng 3 & con trỏ 3
  .line3 {
   color: #E09690;
   -webkit-animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;
   -moz-animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;
   -o-animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;
   animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;
  }
  
  .cursor3 {
   -webkit-animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;
   -moz-animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;
   -o-animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;
   animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;
  }
  
  //Hiệu ứng cho dòng 4 & con trỏ 4
  .line4 {
   color: #fff;
   -webkit-animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;
   -moz-animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;
   -o-animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;
   animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;
  }
  
  .cursor4 {
   -webkit-animation: blink 1s 11.5s infinite;
   -moz-animation: blink 1s 8.5s infinite;
   -o-animation: blink 1s 8.5s infinite;
   animation: blink 1s 8.5s infinite;
  }
  
  //Định nghĩa style cho keyframe blink
  @-webkit-keyframes blink {
   0% {
    opacity: 0;
   }
   40% {
    opacity: 0;
   }
   50% {
    opacity: 1;
   }
   90% {
    opacity: 1;
   }
   100% {
    opacity: 0;
   }
  }
  
  @-moz-keyframes blink {
   0% {
    opacity: 0;
   }
   40% {
    opacity: 0;
   }
   50% {
    opacity: 1;
   }
   90% {
    opacity: 1;
   }
   100% {
    opacity: 0;
   }
  }
  
  @-o-keyframes blink {
   0% {
    opacity: 0;
   }
   40% {
    opacity: 0;
   }
   50% {
    opacity: 1;
   }
   90% {
    opacity: 1;
   }
   100% {
    opacity: 0;
   }
  }
  
  @keyframes blink {
   0% {
    opacity: 0;
   }
   40% {
    opacity: 0;
   }
   50% {
    opacity: 1;
   }
   90% {
    opacity: 1;
   }
   100% {
    opacity: 0;
   }
  }
  
  //Định nghĩa style cho keyframe type
  @-webkit-keyframes type {
   to {
    width: 17em;
   }
  }
  
  @-moz-keyframes type {
   to {
    width: 17em;
   }
  }
  
  @-o-keyframes type {
   to {
    width: 17em;
   }
  }
  
  @keyframes type {
   to {
    width: 17em;
   }
  }
  

  Kết quả

  Bạn xem kết quả tại đây nhé, nếu có bất cứ câu hỏi nào, hãy viết xuống comment nhé. Thanks all!

  Nguồn: Viblo

Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.