100+ Công Cụ Kiểm Thử Phần Mềm - Phần VI • Lĩnh vực kiểm thử phần mềm đang phát triển với một tốc độ ngày càng cao hơn. Vì vậy, một kiến thức tốt về các công cụ kiểm thử sẽ giúp bạn ứng dụng vào các hoạt động kiểm thử nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.
  Dưới đây là các công cụ kiểm thử phần mềm được quan tâm hiện nay:

  I. Test Management Tools
  II. Test Automation Tools
  III. Performance Testing Tools
  IV. Bug Tracking Tools
  V. Mobile Testing Tools
  VI. Test Setup & Infrastructure Tools
  VII. Niche Testing Tools
  VIII. Up & Coming Testing Tools

  PHẦN VI - TEST SETUP & INFRASTRUCTURE TOOLS - CÁC CÔNG CỤ THIẾT LẬP THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA INFRASTRUCTURE (CỞ SỞ HẠ TẦNG)

  Thiết lập các thiết bị, môi trường và cơ sở để thử nghiệm là một giai đoạn quan trọng, việc thiết lập thử nghiệm có thể chia làm 4 loại sau:

  • Kiểm thử đám mấy (Test cloud)
  • Trang thiết bị di động (Mobile device farm)
  • Quản lý dữ liệu (Test data management)
  • Quản lý môi trường (Environment management)

  Kiểm thử đám mấy (Test cloud)

  Các công cụ kiểm tra đám mây cung cấp một mạng lưới các máy ảo nơi Desktop (máy tính để bàn) và thử nghiệm web có thể xảy ra với chi phí thấp hơn, tiết kiệm chi phí tổ chức.

  Dưới đây là một số công cụ Kiểm tra hàng đầu để xem xét:

  1. Sauce Labs

  Tính năng và đặc điểm:

  • Sử dụng thiết bị di động thực và cung cấp, hỗ trợ cho các thiết bị mới ngay sau khi phát hành.
  • Tích hợp với các ứng dụng CI hàng đầu, bao gồm Appium và Selenium.
  • Cung cấp các gói giá khác nhau.

  Có thể tìm hiểu và trải nghiệm Keynote DeviceAnywhere tại đây: https://appexperience.sigos.com/

  2. TestPlant eggPlant Mobile
  Cho phép thử nghiệm thiết bị di động bằng cả thiết bị thực và trình giả lập.

  Là một phần của loạt thử nghiệm eggPlant lớn hơn của TestPlant, eggPlant Mobile sử dụng cách tiếp cận UI (User Interface) dựa trên hình ảnh của eggPlant Functional để đơn giản hóa việc thử nghiệm thiết bị di động đa thiết bị và đa nền tảng.

  Tính năng và đặc điểm:

  • Phù hợp với môi trường eggPlant TestPlant lớn hơn, bao gồm các thiết bị di động của TestPlant, cho việc thực hiện thử nghiệm mở rộng.
  • Cung cấp quyền truy cập vào cả thiết bị thực và thiết bị giả lập.
  • Hỗ trợ nhiều thiết bị (bao gồm iOS, Android, Windows và BlackBerry) và nhiều nền tảng.

  Có thể trải nghiệm TestPlant eggPlant Mobile tại đây: https://www.testplant.com/resources/resources-mobile-gateways-downloads/

  3. Appium

  Là một khung (framwork) kiểm tra tự động mã nguồn mở phục vụ cho việc kiểm thử di động.

  Appium sử dụng giao thức WebDriver để hỗ trợ thử nghiệm cho các ứng dụng iOS, Android và làm việc với các ứng dụng native, hybrid và web di động. Nó cũng cung cấp đầy đủ khả năng truy cập vào các API hoàn chỉnh và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

  Tính năng và đặc điểm:

  • Sử dụng cả thiết bị thật và thiết bị giả lập
  • Hỗ trợ bất kỳ khuôn khổ thử nghiệm, công cụ và ngôn ngữ
  • Cung sự cấp hỗ trợ đa nền tảng

  Có thể trải ngiệm Appium tại đây: http://appium.io/

  4. Selendroid
  Selendroid chỉ cung cấp tự động hóa thử nghiệm cho các ứng dụng native, hybrid và web di động cho các thiết bị Android.

  Selendroid được xây dựng trên Selenium và WebDriver API.

  Selendroid không đòi hỏi bất kỳ sửa đổi mã để thử nghiệm các ứng dụng và cung cấp một thanh tra cài sẵn để đơn giản hóa việc phát triển các trường hợp thử nghiệm.

  Tính năng và đặc điểm:

  • Sử dụng cả thiết bị thật và thiết bị giả lập.
  • Tương thích với JSON Wire Protocol và Selenium 3 Ready
  • Tích hợp với Selenium Grid để nhân rộng và kiểm tra song song

  Có thể trải nghiệm Selendroid tại đây: http://selendroid.io/

  5. ios-driver
  Cung cấp tự động hóa thử nghiệm cho các ứng dụng native, hybrid và ứng dụng di động chỉ cho các thiết bị iOS.

  ios-driver sử dụng Selenium và WebDriver API. Không yêu cầu bất kỳ sửa đổi mã nào để thử nghiệm các ứng dụng.

  Tính năng nổi bật:

  • Tương thích với JSON Wire Protocol.
  • Tích hợp với Selenium Grid để nhân rộng và kiểm tra song song.
  • Nó không yêu cầu jailbreaking các thiết bị và có thể được sử dụng như là một phần của một Selenium Grid để quản lý một thiết bị hoặc một mô phỏng.

  Có thể trải nghiệm:
  ios-driver tại đây: https://ios-driver.github.io/ios-driver/

  Thông tin trong bài viết được tham khảo từ các nguồn:
  https://www.qasymphony.com/blog/100-plus-best-software-testing-tools/
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.