MongoDB - Xuất collection ra file JSON • MongoDB - Xuất collection ra file JSON

  Day 30:

  Bài toán: Sau 1 hồi tạo data cho MongoDB bằng tay (thông qua Postman, gọi vào back-end API trên localhost), cần nhu cầu export phần database vừa tạo ra JSON, sau đó tạo 1 script giúp seed data khi một người khác clone chương trình về máy của họ.

  Giải pháp:

  Dùng Robo3T không có chức năng này, theo khuyến cáo thì có thể dùng 3TStudio nhưng phải trả tiền licence. Vậy dùng giải pháp có sẵn của MongoDB, đó là câu lệnh mongoexport.

  • Cần chạy mongo service đầu tiên
  • Trong terminal, gõ cú pháp sau:
  mongoexport -d tên_database -c tên_collection -o tên_file.json --jsonArray --pretty
  

  trong đó:

  • -d ứng với tên của database (gõ ngay sau đó)
  • -c ứng với tên của collection (gõ ngay sau đó)
  • -o ứng với tên file output ra (gõ ngay sau đó)

  Tham khảo:

  ngminhtrung 13-03-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.