Lý giải đơn giản khác nhau giữa interface và abstract class  • Interface là "can do" relationship
  • Abstract class là "is a" relationship

  VD: Con mèo, và con chim đều là động vật nên ta có thể viết 2 class Cat, Bird kế thừa từ abstract class Animal. Còn con chim có thể bay thì nó có thể implement thêm interface IFly nữa.

  public interface IFly
  {
  void Fly();
  }

  public abstract class Animal
  {

  }

  public class Cat : Animal
  {

  }

  public class Bird : Animal, IFly
  {
  public void Fly(){}
  }

  ThanhPhan 19-03-2018

  Nguồn: Kipalog


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.