Sử dụng ReactJS trong WordPress theme • Giới thiệu

  Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ReactJS trong WordPress theme. Bài viết này dành cho các bạn đã biết qua về WordPress cũng như ReactJS. Hãy cùng bắt đầu nhé.

  Cài đặt WordPress

  Download WordPress về, giải nén ra thư mục wp-reactjs rồi chạy install, theme mặc đinh sau khi cài đặt WordPress là theme Twenty Seventeen:

  Tạo theme

  Mình sẽ tạo 1 theme mới có tên là reactjs. Đi vào thư mục wp-content/themes/ , tạo thư mục reactjs, và tạo một số file theo cấu trúc:

  - style.css //File giao diện của theme
  - index.php //Hiển thị của trang chủ
  - header.php //Hiển thị của header
  - footer.php //Hiển thị của footer
  - js/script.js //File js của theme
  

  Cụ thể nội dung các files như sau:
  style.css

  /*
  Theme Name: ReactJS WordPress
  Author: Minh Luu
  Author URI: https://wordpress.org/
  Description: WordPress theme using ReactJS
  Version: 1.0
  License: GNU General Public License v2 or later
  License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
  Tags: reactjs, WordPress Theme
  Text Domain: reactjs
  */
  

  index.php

  <?php
  get_header();
  get_footer();
  

  header.php

  <!DOCTYPE html>
  <html <?php language_attributes(); ?> class="no-js">
  <head>
    <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
    <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
    <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo get_template_directory_uri();?>/style.css">
    <script src="<?php echo get_template_directory_uri();?>/js/script.js" type="text/babel"></script>
    <?php wp_head(); ?>
  </head>
  
  <body <?php body_class(); ?>>
    <div id="app"></div>
  

  footer.php

  <?php wp_footer(); ?>
  
  </body>
  </html>
  

  Sau khi active theme này lên thì giao diện ở phía Client đang trắng tinh vì chưa có nội dung nào cả.

  Nhúng ReactJS vào theme

  Trong bài này mình sử dụng thư viện ReactJS bằng cách nhúng đường dẫn CDN vào trong thẻ <head> của file header.php. Để sử dụng ReactJS trong theme ta cần nhúng ReactJS, ReactDOM và Babel để biên dịch JS, thêm 3 dòng code sau vào trước thẻ <script> trong thẻ <head>

  <script src="https://unpkg.com/[email protected]/umd/react.production.min.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/[email protected]/umd/react-dom.production.min.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/[email protected]/babel.min.js"></script>
  

  Bây giờ chũng ta có thể code ReactJS trong file js/script.js được rồi.

  Code ReactJS trong theme

  Trong file js/script.js, tạo component App và render ra bởi ReactDOM

  class App extends React.Component {
    render() {
      return (
        <div className="home-page">
          Chào mừng bạn đến với React WordPress Theme
        </div>
      )
    }
  }
  ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('app'));
  

  kết quả phía client như sau:
  Tạo thêm component Header, Main, Footer rồi lồng vào component App nhé, code ở file scrip.js sẽ như sau:

  class Header extends React.Component {
    render() {
      return (
        <div className="header">
          <div className="container">Đây là header</div>
        </div>
      )
    }
  }
  
  class Main extends React.Component {
    render() {
      return (
        <div className="main">
          <div className="container">Chào mừng bạn đến với React WordPress Theme</div>
        </div>
      )
    }
  }
  
  class Footer extends React.Component {
    render() {
      return (
        <div className="footer">
          <div className="container">Đây là footer</div>
        </div>
      )
    }
  }
  
  class App extends React.Component {
    render() {
      return (
        <div className="home-page">
          <Header />
          <Main />
          <Footer />
        </div>
      )
    }
  }
  ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('app'));
  

  Thêm một chút code trong file style.css:

  html,body{
    height: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-size: 16px;
  }
  #app,
  .home-page{
    height: 100%;
  }
  .container {
    max-width: 100%;
    width: 1000px;
    padding: 0 15px;
    margin: auto;
  }
  .header {
    background: #000;
    color: #fff;
    height: 50px;
    display: flex;
    align-items: center;
  }
  .main {
    min-height: calc(100% - 100px);
    background: #f5f5f5;
    color: #333;
    display: flex;
    align-items: center;
  }
  .footer {
    background: #1a1a1a;
    color: #ccc;
    height: 50px;
    display: flex;
    align-items: center;
  }
  

  Kết quả:

  Kết luận

  Bài viết này mới dừng lại ở bước sử dụng ReactJS trong WordPress Theme, để làm thành một trang web hoàn chỉnh còn rất nhiều công đoạn nữa.
  Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo.
  Nguồn: VibloCó vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.