Tìm hiểu Next - Framework phát triển ứng dụng React Server-side Rendering (P1) • Phần Một: Giới thiệu

  Nextjs là một framework cho phép xây dựng ứng dụng Reactjs theo hướng server-side rendering.
  Như đã biết, các ứng dụng web SPA (single-page-application) được xây dựng nên từ các framework phổ biến hiện nay như reactjs, angular hay vuejs... là các ứng dụng client-side rendering, giả sử khi ta mở một ứng dụng reactjs hay vuejs, ta sẽ nhận về từ server một file html "rỗng" với chỉ một phần tử DOM duy nhất, thường là một thẻ div và một file bundle.js chứa toàn bộ Ứng dụng, sau đó nội dung sẽ được render bằng trình compile javascript trên Trình duyêt, sau đó ta sẽ không cần gửi yêu cầu thêm tới server toàn bộ file html như trước, mà chỉ những dữ liệu cần thiết , thường ở dạng .json file, vì vậy mà tốc độ ứng dụng và trải nghiệm của người dùng được nâng lên đáng kể.
  Vì vậy việc xây dựng các ứng dụng Web SPA client-rendering (CSR) rất được ưa chuộng và càng ngày càng trở nên phổ biến, vậy câu hỏi đặt tại sao cần trở lại với phương pháp cũ server-side rendering (SSR) ?
  Theo tìm hiểu của mình thì phương pháp CSR mặc dù rất tốt nhưng vẫn còn tồn tại 2 vấn đề, một là bởi vì chúng ta nhận về từ server một file html rỗng nên ứng dụng web sẽ rất khó để có thể SEO. Hai là ở lần load đầu tiên, ứng dụng đòi hỏi load toàn bộ file Javascript (bundle.js) của cả ứng dụng nên tốc độ ở lần load này sẽ mất thời gian hơn so với các load từng trang một của ứng dụng, tất nhiên là sau lần "đầu tiên" đó thì tốc độ của ứng dụng rất tuyệt vời.
  Và phương pháp xây dựng ứng dụng Reactjs theo hướng SSR với mục đích giữ lại nhiều ưu điểm của Reactjs mà vẫn có thể giải quyết hai vấn đề trên. Tất nhiên đây chỉ là một sự lựa chọn chứ không hẳn là hoàn hảo. SSR giúp ứng dụng web SEO tốt và load lần đầu tiên sẽ nhanh hơn, nhưng tổng thể thì tốc độ thực thi ứng dụng sẽ chậm hơn do cần request server nhiều lần và trải nghiệm người dùng sẽ không tốt bằng ứng dụng CSR do trình duyệt sẽ cần reload lại.

  Phần 2: Tìm hiểu về Nextjs - Các khái niệm cơ bản để xây dựng ứng dụng.

  Nextjs là một framework dành cho việc xây dựng ứng dụng React-SSR. Điều mình ấn tượng là Next khá dễ tiếp cận và init App. Trước hết hãy cùng tìm hiểu những khái niệm cơ bản của Nextjs.

  1.Init Application

  Tạo một thư mục my--app, mở nó trên terminal và chạy 2 lệnh sau:

  npm init -y
  

  &

  npm install --save react react-dom next
  

  Xong rồi đó, rất đơn giản phải không! , tiếp theo hãy cùng xây dựng Component đầu tiên và khởi chạy App.

  2. Xây dựng Các Pages.

  Vì là Serverside-Rendering nên ta cần hiểu là ứng dụng sẽ chia ra thành các Page, với mỗi URL ta sẽ request một Page tương ứng, và phía Server sẽ render code Javascript, trả về trang html đã được render nội dung.
  Tiếp tục tạo 2 thư mục pages và components

  mkdir pages && mkdir components
  
  my-app
  |-node_modules
  |-components
  |-pages
   |-index.js
  |-package.json
  

  Trong thư mục pages, tạo file index.js, và copy đoạn code sau

  const App = () => (
   <div>Hello From Next</div>
  );
  
  export default App;
  

  Chỉnh sửa một chút trong file package.json

  {
   "scripts": {
    "dev": "next"
   }
  }
  

  Rồi chạy lệnh sau trong terminal

  npm run dev
  

  Mở đường dẫn localhost:3000 trên trình duyệt web ta sẽ thấy nội dung Hello From Next
  Tiếp tục tạo thêm file home.js bên trong thư mục pages và copy đoạn code sau

  import React from 'react';
  
  class Home extends React.Component {
   render() {
    return (
     <div>Next App, Welcome to HomePage!</div>
    );
   }
  }
  
  export default Home;
  

  Ấn Save và mở đường dẫn localhost:3000/home trên trình duyệt, sẽ thấy nội dung ta cần render trong file home.js.
  Đó là cách tạo ra các Page trong Next, rất đơn giản phải không? đường dẫn url sẽ tương ứng với tên file .js ('/' tương ứng với index.js), và mỗi "Pages" sẽ render một React Component. Đối với đường dẫn cấp 2, cấp 3, việc đơn giản là đặt file .js bên trong một thư mục, ví dụ:

  pages
   |-home
    |--index.js <--> localhost:3000/home
    |--detail.js <--> localhost:3000/home/detail
  

  3. Navigate giữa các page, sử dụng Shared Components.

  Bình thường với React ta dùng 2 thư viện react-router và react-router-dom để quản lý và điều hướng cho App. Đối với Next, Route không còn cần thiết bởi quy định đường dẫn dựa trên tên cây thư mục pages, đồng thời Nextjs cũng cung cấp công cụ để điều hướng giữa các pages, gần giống với thẻ a trong HTML.


  Tạo thư mục components bên cạnh thư mục pages, là nơi chứa các UI components của App, và tạo file nav.js.

  import Link from 'next/Link';
  
  const NavBar = () => (
   <div>
    <ul>
     <li>
      <Link href="/"><a>Home Page</a></Link>
      <Link href="/about"><a>About Page</a></Link>
     </li>
    </ul>
   </div>
  );
  
  export default NavBar;
  

  Sau đó ta có thể sử dụng component NavBar để điều hướng các giữa các page, bên trong pages/index.js

  import React from 'react';
  import NavBar from '../components/nav';
  
  class Home extends React.Component {
   render() {
    return (
     <div>
      <NavBar />
      <h3>Next App, Welcome to HomePage!</h3>
     </div>
    );
   }
  }
  
  export default Home;
  

  4. Style trong Next.js

  Cuối cùng trong phần 1 này, ta tìm hiểu về cách style cho ứng dụng NextJS.
  Đầu tiên, với một người đã quen với CSS như mình thì cách Style trong Next không được quen thuộc cho lắm, nó gần với thư viện styled-component. Phần code Style sẽ được thêm trực tiếp bên trong nội dung render.
  Ví dụ sau minh hoạ cách nhúng CSS bên trong component.

  const App = () => (
   <div>
    <h3 className="title">Hello World</h3>
    <style jsx>{`
     div {
      height: 10px;
     }
     h3.title {
      color: #fff
     }
    `}</style>
   </div>
  );
  

  Phần code style được đặt trong một JSX element như minh hoạ, bên dưới nội dung render của mỗi component. Ưu điểm là mọi thứ đều đặt bên trong file .js, xây dựng các common component sẽ khá trực quan và dễ dàng. Tuy nhiên điểm yếu là bạn sẽ không có lựa chọn nào khác cho việc style, sẽ hơi mất thời gian để làm quen, đồng thời các ngôn ngữ css extension như Sass hay Scss sẽ chưa được tích hợp.
  Lưu ý rằng phần style theo cú pháp trên sẽ chỉ có tác dụng bên trong component chứa nó. Đối với Global CSS, có thể được đặt ở bất cứ đâu, chỉ cần thêm attribute global bên trong thẻ style

  <style jsx global>{`
   body {
    font-size: 13px;
    box-sizing: border-box;
   }
  `}</style>
  

  Trên đây là phần giới thiệu và các khái niệm cơ bản của NEXT.JS - Framework xây dựng ứng dụng React bằng phương pháp Server-side Rendering. Phần tiếp theo ta sẽ cùng tìm hiểu về việc quản lý Props, State và tích hợp Redux bên trong ứng dụng.
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.