Quản lý các biến môi trường với phpdotenv • Chào mọi người, bài viết này mình muốn giới thiệu về 1 package không phải xa lạ gì với PHP Developer đó là phpdotenv. Cùng theo dõi bài viết của mình nhé :)

  Phpdotenv là gì?

  Chắc hẳn trong khi code, bạn sẽ gặp trường hợp cần setting các biến môi trường (environment) cho các môi trường khác nhau mà không muốn đẩy biến môi trường này lên github đúng không? VD: Thông tin Database hay AWS chẳng hạn...
  Vậy phpdotenv sẽ hỗ trợ bạn làm việc này một cách trơn tru mà không phải lo lắng gì cả.

  Link github: phpdotenv (PHP dotenv)

  Cài đặt

  Install with composer

  php composer.phar require vlucas/phpdotenv
  

  Cách sử dụng

  Sử dụng cơ bản

  File .env

  URL = "http://example.com"
  

  File sample.php

  <? php
  
  require_once './vendor/autoload.php' ;
  
  // The argument specifies the directory where the ".env" file is located 
  $ dotenv = new Dotenv\Dotenv(DIR); 
  $ dotenv->load();
  
  echo getenv('URL');  // http://example.com 
  echo $_ENV['URL'];   // http://example.com 
  echo $_SERVER['URL']; // http://example.com
  

  Thêm comments vào file .env

  Thêm comment bằng dấu #

  .env

  # comment 1
  URL = "http://example.com" # comment 2
  

  sample.php

  <? php
  
  require_once './vendor/autoload.php' ;
  
  $ dotenv = new Dotenv\Dotenv(DIR); 
  $ dotenv->load();
  
  echo $_ENV['URL'];   //http://example.com
  

  Sử dụng các biến môi trường trong file như một biến thông thường bằng dấu ${}

  .env

  SUBDOMAIN = "hoge"
  URL = "http://${SUBDOMAIN}.example.com"
  

  sample.php

  <? php
  
  require_once './vendor/autoload.php' ;
  
  $dotenv = new Dotenv\Dotenv(DIR); 
  $dotenv->load();
  
  echo $_ENV['URL'];   //http://hoge.example.com
  

  Sử dụng file khác ngoài .env

  Bạn có thể sử dụng file khác mặc định bằng cách thêm biến thứ hai khi tạo mới một đối tượng Dotenv

  hoge.env

  URL = "http://hoge.example.com"
  

  sample.php

  <? php
  require_once './vendor/autoload.php' ;
  
  // Specify the file name as the second argument 
  $dotenv = new Dotenv\Dotenv(DIR , 'hoge.env'); 
  $dotenv->load();
  
  echo $_ENV['URL'];   //http://hoge.example.com
  

  Overwrite trong phpdotenv

  Trong trường hợp 2 file đều có biên môi trường giống nhau, khi sử dụng biến môi trường trong file sau sẽ không thể ghi đè lên biến môi trường của file trước.

  File .env

  SUBDOMAIN = "hoge"
  URL = "http://${SUBDOMAIN}.example.com"
  HOGE = ".env"
  

  File .env2

  SUBDOMAIN = "fuge"
  URL = "http://${SUBDOMAIN}.example2.com"
  FUGE = ".env2"
  

  Action default

  <? php
  
  require_once './vendor/autoload.php' ;
  
  $dotenv = new Dotenv\Dotenv(DIR); 
  $dotenv->load();
  
  $dotenv = new Dotenv\Dotenv(DIR , ".env2"); 
  $dotenv->load();
  
  print_r($_ENV);
  
  /*
  Array
  (
    [SUBDOMAIN] => hoge
    [URL] => http://hoge.example.com
    [HOGE] =>.env
    [FUGE] =>.env2
  )
  */
  

  Các biến môi trường trong file hoge.envfuge.env đã được đọc, nhưng SUBDOMAIN và URL không được ghi đè

  Action overwrite

  Nếu bạn muốn ghi đè các biến môi trường hãy sử dụng phương thức overload()

  <? php
  
  require_once './vendor/autoload.php' ;
  
  $dotenv = new Dotenv\Dotenv(DIR); 
  $dotenv->load();
  
  $dotenv = new Dotenv\Dotenv(DIR, ".env2"); 
  $dotenv->overload();
  
  print_r($_ENV);
  
  /*
  Array
  (
    [SUBDOMAIN] => fuge
    [URL] => http://fuge.example2.com
    [HOGE] =>.env
    [FUGE] =>.env2
  )
  */
  

  Các biến môi trường trong file hoge.envfuge.env đã được đọc và SUBDOMAIN và URL đã được ghi đè.

  Các loại biến môi trường

  Các biến dưới đây đều được coi là string

  SAMPLE_1="true"
  SAMPLE_2=true
  SAMPLE_3="1"
  SAMPLE_4=1
  

  Required trong phpdotenv

  phpdotenv có một phương thức required. Ví dụ dưới đây sẽ throw Dotenv\Exception\ValidationException nếu SAMPLE_1 không được khai báo

  <? php
  
  require_once './vendor/autoload.php' ;
  
  $dotenv = new Dotenv\Dotenv(DIR); 
  $dotenv->load(); 
  $dotenv->required('SAMPLE_1');
  

  Bạn có thể chỉ định một mảng

  // throw an exception if both environment variables are not set 
  $dotenv->required (['SAMPLE_ 1' , 'SAMPLE_2']);
  

  Hoặc chỉ định thêm method đằng sau

  // If SAMPLE_1 is a number => OK 
  $dotenv->required('SAMPLE_1')->isInteger();
  
  // If SAMPLE_1 is numeric and 100 or 101 => OK 
  $ dotenv->required('SAMPLE_1')->isInteger()->allowedValues([100 , 101]); 
  

  Phương thức required có thể được sử dụng khi ứng dụng của bạn muốn kiểm tra nội dung một cách chặt chẽ.

  Như vậy mình đã giới thiệu cho các bạn cách quản lý các biến môi trường với backage phpdotenv. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết của mình :))
  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.