Tìm hiểu Block, Proc và Lambda trong Ruby • I.Khái niệm

  Block

  • Block đơn giản là một khối mã gồm tất cả những gì bên trong {} hoặc do end
  • Mọi thứ trong ruby đều là object ngoại từ block
  • Có thể được chỉ định thành Proc

  Block ở bên trong dấu {...} hoặc do ... end
  Block được truyền vào method ở vị trí giống như là một tham số cuối cho phương thức được gọi và được gọi ra bằng câu lệnh yield trong định nghĩa method. Câu lệnh yield cũng có thể truyền tham số vào block rất giống với việc truyền tham số cho method
  Block được viết như là một tham số cho phương thức
  Block được viết như là một tham số cho phương thức

  Proc

  Lambda

  II.So sánh

  Giống nhau

  Khác nhau

  III.Lời kết

  Nguồn: Viblo


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới LaptrinhX, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.